Đề kiểm tra dự thi môn: Toán 9

doc4 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra dự thi môn: Toán 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA DỰ THI
Môn: Toán
Lớp: 9
Phần thông hiểu: từ câu 8 đến câu 15
Phần nhận biết: từ câu 1 đến câu 7
Phần vận dụng ( ở mức độ thấp ): Từ câu 16 đến câu 20
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
1. Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng
y= ax2 ( a 0 )
ax + by = 0
ax2 + bx + c = 0
0x + Oy = 0
2. Cho hình vẽ chọn hệ thức đúng.
	c	b
	( hình 1)
	c’
a2 = b2. c2
b2 = b. c’
ah = b’c’
3. Cho tam giác MPQ vuông tại M, khi đó
sinQ = 
sinQ = 
sinQ = 
sinQ = 
4.Đường tròn là hình có
1 tâm đối xứng, 1 trục đối xứng
1 tâm đối xứng, vô số trục đối xứng
vô số tâm đối xứng, 1 trục đối xứngư
vô số tâm đối xứng, vô số trục đối xứng
5.Cho đường tròn (0;R) và (O’, r) có OO’ = d, R > r. Hai đường tròn tiếp xúc nhau thì
Không có điểm chung nào và d = R + r
Có một điểm chung và d = R + r
Có hai điểm chung và d < R + r
Không có điểm chung nào và d > R + r
6. Căn bậc nhất hai số học của 16 là.
- 4
4 và – 4
2
4
7. Hàm số nào là hàm số bậc nhất
y = 2x2 + 1
y = mx – 2
y = 0x + 7
y = 1 - x
8. Căn bậc hai của là
a
. 
b. 
c. 5 - 
5 - và 
9. có nghĩa khi
a 1
a < 1
a 1
a 1
10.Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi
m - 2 và m 2
m = - 2
m 2
m - 2
11. Hàm số y = (5a + 3)x + 3
a > -
a < - 
a = -
Cả 3 câu trên đều sai
12. Cho hai đường thẳng y = ( m-3) x + 3 (m 3)
và y = ( 1-2m)x + 1 (m )
cắt nhau khi
m = 
m , m 3, m 
m = 3
m = 
13.Cho tam giác ABC vuông tại A, biết = 240 , = 500, khi đó
sin B < sin C
sin B > sin C
sin B = sin C
sin B = tg C
14.Từ hình 1 ( câu 2) biểu thức đúng là.
a. 
b. 
c. 
d. 
15.Kết quả của ( x < 0, y ) là
 a. 
b. 
c. 
d. 
16. Giá trị biểu thức + bằng
- 8
8
– 12
12
17. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường thẳng đi qua điểm M ( -1; -2 ) và có hệ số góc bằng 3 là đồ thị hàm số 
y = 3x + 1
y = 3x – 2
y = - 3x + 1
y = 5x + 3
18.Tính x, y trong hình vẽ
a.. x = 9,6, y = 5,4
b. x = 5, y = 10
 c. x = 10, y = 5
x = 5,4, y = 9,6
19. Cho tam giác PQR vuông tại P có PQ = 5cm, PR = 6cm, khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng.
a. cm
b. 
c. 2,5 cm
3cm
20. Cho hai điểm A, B cố định, M là điểm di động sao cho AMB có đường cao Bh = Am. Khi đó quỹ tích điểm M là
Một đường tròn
Hai đường tròn
Một cung tròn
Một đường thẳng
ĐÁP ÁN
1.B
2.C
3.A
4.B
5.B
6.D
7.D
8.C
9.B
10.A
11.B
12.B
13.A
14.D
15.C
16.D
17.A
18.D
19.B
20.B

File đính kèm:

  • docToan 9-2.doc
Đề thi liên quan