Đề kiểm tra định kỳ lần 1 năm học 2009 – 2010 môn thi: Toán lớp 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kỳ lần 1 năm học 2009 – 2010 môn thi: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học . 
Đề Kiểm tra định kỳ lần 1 năm học 2009 – 2010
Môn thi : Toán lớp 1
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên:................................................ Lớp:.........Số báo danh :........ 
Bài 1: Điền số ? 
 7
 9
 1
 0
 7
 10
 6
Bài 2: Viết các số 9, 6, 3, 7, 1, 4
 Theo thứ tự từ bé đến lớn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Theo thứ tự từ lớn đến bé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm ......
 1 0 3 2 ..... 2 ...... 5
+ + + + + + + +
 2 ...... 1 3 1 ...... 1 .....
....... 3 ....... ....... 4 5 3 5
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào
3 > 1 + 3 4 > 0 + 3 4 = 2 + 3 5 = 4 + 0
2 + 2 5 2 + 3 = 5 4 = 0 + 4
Bài 5: Viết các phép tính thích hợp:
Bài 1: ../2 điểm, Bài 2:../2 điểm, Bài 3:../2,5 điểm, Bài 4:/2,5 điểm
 Bài 5:.../1 điểm 
 Tổng toàn bài:/10 điểm
 Giáo viên chấm

File đính kèm:

  • docDe KT giua ky 1 Toan 1.doc