Đề kiểm tra định kỳ giữa kỳ II năm học 2008 - 2009 môn Toán lớp 1

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kỳ giữa kỳ II năm học 2008 - 2009 môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kỳ giữa kỳ II, năm học 2008 -2009
Môn toán lớp 1
( Thời gian 40 phút )
Bài 1 - Đặt tính rồi tính: ( 2đ )
 20 + 50 
..
..
.. 
 80 - 30
..
..
..
 15 + 4
..
..
.. 
 19 - 6
..
..
..
Bài 2: Tính( 2đ )
19 - 4 + 5 = ..
30 - 20 + 8 = ..
Bài 3- Viết các số 40, 70, 9, 15, 10 theo thứ tự từ lớn đến bé: ( 0,5đ )
..
Bài 4 - Số? ( 1đ )
 	 .. + 5 = 17 70 - .... = 30 
Bài 5 - Điền dấu ( >, <, = ) ( 1đ )
14 + 5 18
80 - 50 70 - 20
Bài 6 - Viết ( theo mẫu ) ( 0,5đ )
- Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị
- Số 50 gồm  chục và  đơn vị
- Số 17 gồm  chục và  đơn vị
Bài 7 - Giải bài toán theo tóm tắt sau: ( 2đ )
Tóm tắt:
Có : 20 con cá
Thêm : 10 con cá
Có tất cả : ... con cá?
Bài giải
.
.
.
Bài 8 - Vẽ 3 điểm ở trong hình tam giác và 4 điểm ở ngoài hình tam giác. ( 1đ )

File đính kèm:

  • docDe kiem tra GKII Toan 1.doc