Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ II năm học: 2014 - 2015 môn Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ II năm học: 2014 - 2015 môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên học sinh:
Lớp:
Trường:..
Số BD.Phòng:.
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II
 Năm học : 2014-2015
 Môn TOÁN - Lớp 1
 Ngày kiểm tra:.
 GT1 ký
 GT2 ký
Số mật mã
STT
 ĐIỂM
Chữ ký giám khảo 1
Chữ ký giám khảo 2
Số mật mã
STT
 Thời gian làm bài : 40 phút
Bài 1 : (2đ) Tính: 
	68 97 59 8
 - + - +
 8	 32 6 90
 ..   .
 Bài 2 (1đ) Đúng ghi đ, sai ghi s : 
Số bốn mươi hai viết là :
42 	402 
Một tuần lễ có 6 ngày
Một tuần lễ có 7 ngày 
Một tuần lễ có 8 ngày
Bài 3 :( 3đ) Tính :
 a/ Đặt tính rồi tính: 75 + 13 ; 59 - 20 ; 6+ 73 ; 10 + 70
 ... .. .. . 
 ... .. .. . 
 ... .. .. . 
 b/ 53cm + 25cm =.. 76cm – 22cm = 	
 Bài 4: ( 1 điểm) Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ thích hợp 
24 + 53 27 +19	87 – 25  26
Bài 5. (2đ) Tháng trước mẹ em đi làm 25 ngày, tháng này mẹ em đi làm 24 ngày. Hỏi cả hai tháng mẹ em đi làm bao nhiêu ngày ?
 Bài giải
 .
 . 
Bài 6. (1đ) Vẽ 4 điểm ở trong hình vuông.
	 Vẽ 3 điểm ở ngoài hình vuông.
Hướng dẫn chấm Môn Toán
Bài 1. (2 điểm)
Mỗi số đúng được 0, 5 điểm.
Bài 2. (1 điểm)
Mỗi chữ cái viết đúng được 0,25 điểm.
Bài 3. (3 điểm)
a) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
b) Làm đúng mỗi kết quả được 0,5 điểm.
Bài 4. (1 điểm)
Điền đúng mỗi dấu phép tính được 0,5 điểm.
	Bài 5. (2 điểm)
Viết đúng câu lời giải được 0,5 điểm.
Viết đúng phép tính được 1 điểm.
Viết đúng đáp số được 0,5 điểm.
	Bài 7. (1 điểm)
Vẽ đúng 4 điểm trong hình vuông được 0,5 điểm
Vẽ đúng 3 điểm ngoài hình vuông được 0,5 điểm

File đính kèm:

  • docDe thi cuoi HKII Mon Toan Hao.doc