Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học: 2013 - 2014 môn Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học: 2013 - 2014 môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên học sinh:
Lớp:
Trường:..
Số BD.Phòng:.
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I
 Năm học : 2013-2014
 Môn TOÁN - Lớp 1
 Ngày kiểm tra:.
 GT1 ký
 GT2 ký
Số mật mã
STT
 ĐIỂM
Chữ ký giám khảo 1
Chữ ký giám khảo 2
Số mật mã
STT
 Thời gian làm bài : 40 phút
Tính :
	2	 7 	 4	 10
 	 +	 - 	 +	 -	
	8	 0	 3	1
Viết các số 7, 5, 1, 9, 6 : 
Theo thứ tự từ bé đến lớn :..
Theo thứ tự từ lớn đến bé :..	
>
<
=
3. 	
7 – 4 . 5 + 0	2 + 7  9 + 0
 	2 + 8  10 - 6	8 – 2  4 + 1	
Số
4.	2 + = 7	10 - = 10
	6 - = 5	 7 + = 9
5. Viết phép tính thích hợp :
Có : 7 bông hoa
Bớt đi : 2 bông hoa
Còn : bông hoa ?
 6. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng :
B
A
C
D
Có  đoạn thẳng
Hướng dẫn chấm Môn Toán
Bài 1. (2 điểm)
Mỗi phép tính điền đúng kết quả được 0, 5 điểm.
Bài 2. (2 điểm)
Mỗi phép tính điền đúng kết quả được 0,25 điểm.
Bài 3. (2 điểm)
Điền đúng dấu mỗi phép tính được 0,5 điểm.
Bài 4. (1 điểm)
Điền đúng số vào ô trống được 0,25 điểm.
Bài 5. (2 điểm)
Viết đúng phép tính được 2 điểm.
	Bài 6. (1 điểm)
Tìm đúng 4 đoạn thẳng được 1 điểm.

File đính kèm:

  • docDe KTCKI Toan Lop 1.doc