Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học: 2013 - 2014 môn Toán 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học: 2013 - 2014 môn Toán 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I
Năm học: 2013 - 2014
Môn : Toán (thời gian: 35 phút)
TRƯỜNG TH TRẦN NHÂN TÔNG
Lớp : 1 / 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Giáo viên : Hồ Thị Thùy Trang
ĐIỂM: 
Câu 1/ (2điểm)
●●●●
●●●
•
●●●
●●●
•
●●●
●●
•
a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
●●●●
•
●●
•
●●●
•
 2 . .. .  .
b. Cách đọc các số sau:
 4: bốn; 2:  5: . 6: .. 8: ..
Câu 2/ Tính (3 điểm)
a. 6 9 10 3
 + +
 2 5 4 7
 .. .. .. ..
b.
 4 + 2 + 1 =  10 – 5 – 2 = ..
 5 + 3 + 2 =  9 – 6 – 0 = ..
Câu 3/ (1 điểm)Viết các số: 3, 8, 2, 10, 5:
 	a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ..
	b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ..
Câu 4/ (1điểm)
<
>
=
 5 + 4 9 6 + 2 7 
 8 – 4 3 10 – 5 5 
Câu 5/ (2 điểm) Viết phép tính thích hợp:
	Có : 6 cây cam
 	Trồng thêm : 4 cây cam
	Có tất cả : cây cam? 
 Câu 6/ (1 điểm) 
 Hình vẽ bên có:
.Hình tam giác.
0.Hình vuông.

File đính kèm:

  • docDe kiem tra cuoi ki I so 3.doc