Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì I môn: Toán - Khối I năm học: 2013 - 2014

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì I môn: Toán - Khối I năm học: 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường 	 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
Lớp :.	 MÔN: TOÁN - KHỐI I
Họ và tên:.	 Năm học:2013-2014
	 Thời gian: 60 phút 
 (Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
Người coi:.........
Người chấm:.
Câu 1: (1 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ trống :
 a) 0 ; 1; 2; ; ...; .......; 6 ; ; 8; ; 10.
 b) 10; 9 ;.; ..; 6 ; .; 4; . ; 2 ; ..; 0.
Câu 2: (2 điểm) Tính:
 a) 4 + 3 - 2 =. 8 – 6 – 0 = . 
 b) 7 10	 8	 6
 +	 -	 +	 -
 1	 5 2 4
 ......... .. ..	 
Câu 3:(2 điểm) Số?
 3 + = 8 ; 9 - = 6 ; + 4 = 8 ; 7 - = 5
Câu 4: ( 2 điểm) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
 a) 5 + 4 . 9 6  5 b) 8 - 3  3 + 5 7 – 2  3 + 3
 Câu 5: (1 điểm)
 Hình vẽ bên có:
 - Cóhình tam giác
 - Cóhình vuông 
Câu 6: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp :
Có : 9 quả bóng.
Cho : 3 quả bóng. 
Còn lại : quả bóng ?
Câu 7: (1điểm) Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng :
=
9
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
MÔN: TOÁN KHỐI I
Năm học:2013-2014
	 Thời gian: 60 phút
Câu 1:( 1đ) HS Viết đúng mỗi số vào chỗ chấm được 0,1 điểm.
a)Ý đúng là 3,4,5,7,9	b) Ý đúng là 8,7,5,3,1
Câu 2: (2đ) 
a)HS thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5điểm.
 4 + 3 - 2 = 5 8 - 6 - 0 = 4
b) HS thực hiện đúng mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.
 7 10	 8	6
 +	-	 +	 - 
 1	 5 2 4
 8 5 10	 2
Câu 3: Số (2 điểm) HS điền đúng mỗi số được 0,5điểm
2
4
5
3 + = 8 ; 9 - 3 = 6 ; + 4 = 8 ; 7 - = 5
Câu 4: (2 điểm) HS điền dấu >, < ,= mỗi chổ chấm được 0,5điểm
 a) 5 + 4 = 9 6 >5 b) 8 - 3 < 3 +5 7 – 2 < 3 + 3
Câu 5: (1 điểm) HS xác định mỗi ý đúng được 0,5điểm.
 Ý đúng là:
 - Có 2 hình tam giác.
 - Có 2 hình vuông. 
Câu 6: (1 điểm) HS viết đúng phép tính thích hợp được 1điểm.
9
 -
3
=
6
Câu 7: (1điểm) HS điền số và dấu thích hợp đúng được 1điểm.
5
 +
4
=
9

File đính kèm:

  • docDe Kiem tra cuoi ky IToan lop 13.doc