Đề kiểm tra định kì lần II năm học: 2013 - 2014 môn Toán lớp 1 - trường TH Nguyễn Văn Trỗi

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần II năm học: 2013 - 2014 môn Toán lớp 1 - trường TH Nguyễn Văn Trỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN II
Năm học: 2013 - 2014
M«n To¸n- Líp 1
Họ và tên: ............................................
Lớp 1........
Số báo danh
............
Giám thị ( kí ghi rõ họ tên)
..............................................
Số mã do chủ tịch HĐ chấm thi
............................
".............................................................................................................................
CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
Số mã do chủ tịch HĐ
chấm thi
..............................................
1. .......................................
2. .....................................
ĐIỂM KIỂM TRA
Bằng số: ..........................
Bằng chữ........................
( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)
Bài 1: Tính:
 a. 6 
 +
 4 
 .
 10
 -
 8
 ..
 3
 +
 5
 5
+
 4
b. 7 + 2 – 5 =. 9 – 5 + 2 = 
Bài 2:
a) Khoanh vào số lớn nhất: 7 , 4 , 10 , 5 , 8
b) Khoanh vào số bé nhất: 8 , 6 , 1 , 0 , 9
Bài 3: Điền số vào ô trống: 
 + 10 = 7 + 3 4 + = 2 + 6
 9 - = 5 8 – 4 = + 2
Bài 4: Điền dấu (, =) vào ô trống : 
8 10 - 1 9 – 3 6 + 4
3 + 6 7 7 – 0 1 + 9 
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp:
Hà có 9 cái kẹo
Cho bạn : 3 cái kẹo
Hà còn : . Cái kẹo
Nga có 5 quả cam
 Mẹ cho thêm : 4 quả
 Tất cả có: .. quả cam
Bài 6: 
Nối ô trống với số thích hợp:

File đính kèm:

  • docDe KTHK 1mon Toan K1 nam hoc 20132014.doc