Đề kiểm tra định kì lần 3 Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần 3 Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
Trường: Tô Vĩnh Diện
Họ, tên : ...............................
Lớp : 2A ............................
Ngày kiểm tra: ..../ 3 / 2010
 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 3
 Năm học: 2009-2010
MÔN : TOÁN
Thời gian làm bài : 40 phút
I. Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (5 điểm)
Bài 1: 4 x 5 = ?
 a. 20	 b.21	 c. 22	
Bài 2: 5 x 3 = ?
 a. 14 b. 15 c. 16 
Bài 3: Tính chu vi của tứ giác ABCD có số đo các cạnh như hình dưới dây là: 
 	 B
	 4cm	 4cm	a. 4 + 4 + 4 +4 = 16 cm
 	 	b. 4 x 4 = 16 cm
	A	 C	c. Cả 2 cách trên đều đúng
 4cm	 4cm	 
	 D
Bài 4: 12 : 2 = ?
 a. 6 b. 7 c. 5 
Bài 5 : 27 : 3 = ? 
 a. 8 b. 9 c. 10
Bài 6: 20 : 4 = ?
 a. 3 b. 4 c. 5
Bài 7: 28 : 4 = 7 số 28 được gọi là:
 a.Số bị chia b.Số chia c.Thương
Bài 8: Kim ngắn chỉ vào số 4 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ mấy giờ?
 a. 12 giờ b. 4 giờ c. 4 giờ rưỡi
Bài 9: X x 2 = 10
 a. 3 b. 4 c. 5
Bài 10: X : 2 = 4
 a. 8 b.9 c. 10
 III. Phần tự luận: (5 điểm)
Bài 11: Có 24 bông hoa cắm đều vào 4 bình. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?
Bài giải
Bài 12: Có một số kẹo chia đều cho 4 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo.Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?
Bài giải
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe KT Toan GK2 L2.doc