Đề kiểm tra định kì lần 2 - Năm học 2008 - 2009 môn tiếng Anh lớp 4

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần 2 - Năm học 2008 - 2009 môn tiếng Anh lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm Đề kiểm tra định kì lần 2 - năm học 2008-2009
 Môn Tiếng Anh- Lớp 4
 Thời gian: 30 phút (Không kể thời gian giao đề)
 Họ và tên:...................................................................Lớp:.........................
Bài 1(3 poins) Find the words
k
o
f
i
s
h
n
z
i
e
s
w
i
m
i
g
o
s
k
e
i
j
m
u
p
r
o
v
n
p
y
d
o
g
n
f
y
l
t
h
r
e
k
u
q
r
d
a
e
s
p
i
d
e
r
o
Bài 2( 1 point ) Complete the words
 .........ellow z....ro 
 windo.......... w...lk
Bài 3(3 poins) Unscramble, match and write
grofs:..............................................
ogd:................................................
brdi:...............................................
kermar:............................................
thomer:..............................................
keccinh:............................................
Bài 4( 3poins) Answwer the question
a)Do you want ice- cream?
..........................................................................................................................................
b) What’s your favorite color?
.....................................................................................................................................................
c) What do you like?
.......................................................................................................................................................
Đáp án thi định kì lần 2- Môn Tiếng Anh lớp 4- Năm học 2008-2009
Bài 1 (3 điểm) Học sinh khoanh đúng mỗi từ cho 0,5 điểm.
 ink, fish, dog, nine, swim, spider
Bài 2(1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm cho 0,25 điểm.
yellow ; window ; zero ; walk
Bài 3 (3 điểm) Xếp đúng mỗi từ cho 0,5 điểm
 frogs dog
 bird marker
 mother chicken
Bài 4 (3 điểm) Trả lời đúng mỗi câu cho 1 điểm
Đáp án thi định kì lần 2- Môn Tiếng Anh lớp 5- Năm học 2008-2009

File đính kèm:

  • docDe kiem tra Tieng anh ki 2.doc
Đề thi liên quan