Đề kiểm tra định kì lần 1 Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Hồng Quang

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần 1 Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Hồng Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ......... ngày .... tháng .... năm 2009
kiểm tra định kì lần 1
Môn : toán - lớp 2
Thời gian làm bài : 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên : ........................................................................Lớp : ..........................
Lời phê của thầy cô giáo
Điểm
Giám thị :..........................
Giám khảo : .....................
Bài 1. (2đ) Điền vào chỗ .......
 3 + 8 = ......	5 + 7 = ......
 7 + 9 = ...... 	 	8 + 8 = ......
 8 + 6 = ...... 	6 + 7 = ......
 15 - 8 + 9 = ......	 8 + 7 - 9 = ......
Bài 2. (2đ) Đặt tính rồi tính :
 63 + 28 35 + 58 	 	 36 + 19 58 + 37 91 – 40 
Bài 3. (3đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
 a) 40 ; 43 ; 46 ; ....... ; ........ ; 55
 b) Số liền trước 90 là : .......... Số liền sau 90 là : ........
 c) 23 + ..... = 57 	 69 - ..... = 23 
 ..... + 42 = 77 	 ..... - 25 = 34 
+ 17
+ 19
- 34
 d) 
 ...... 38 ..... .......
Bài 4. (2đ) Năm nay, bố 39 tuổi, như vậy bố hơn con 32 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi ?
Bài 5. (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
	 Hình vẽ bên có :
........ hình tứ giác
 ....... hình tam giác. 

File đính kèm:

  • docDe thi Toan 2CKTKN.doc