Đề kiểm tra định kì lần 1 môn Toán Khối 2 - Năm học 2009-2010

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì lần 1 môn Toán Khối 2 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài Kiểm tra định kỳ - lần 1 - năm học 2009-2010
 Môn Toán 2 - thời gian 40 phút
Họ và tên:.................................................................. SBD: ..................
Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
1. Kết quả của phép tính 28 + 4 = ? là:
	A. 68 B. 22 C. 32 D. 42
2. Kết quả của phép tính có thể điền vào ô trống để 15 < 	 < 25 là: 
	 A. 20 - 5 B . 18 + 8 C. 20 + 5 D. 19 + 4
3. Chữ số thích hợp điền vào ô trống để 5 > 58 là:
	A. 8 B. 9 C. 7	 D. 6
4. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là: 
 A. 9 B. 4
 C. 5 D. 6
Phần 2: Làm các bài tập sau
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
48 + 45 28 + 34 18 + 7 68 + 13
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Bài 2: Tính
29 kg + 7 kg = ................. 38 kg + 9 kg - 14 kg = ....................
36 kg - 21 kg = ................ 47 kg - 17 kg + 36 kg = ...................
Bài 3: Một của hàng bán dầu. Buổi sáng bán được 75 lít dầu. Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 15 lít dầu . Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Bài 4: Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:
a, 17 ... 5 = 22
b, 7 ... 3 .... 6 = 10

File đính kèm:

  • docToan 2(4).doc