Đề kiểm tra cuối năm Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Điệp Nông

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 01/06/2021 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối năm Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Điệp Nông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD - ĐT Hưng Hà
Trường tiểu học điệp nông
đề kiểm tra cuối năm 
Năm học 2008 - 2009
Môn Toán k3
(Thời gian làm bài 60 phút )
Bài 1: ( 3đ ) Ghi vào giấy kiểm tra câu trả lời đúng : 
a). 5m7cm = .cm 
A. 57cm 
B. 507cm 
C. 570cm 
D. 5007cm 
b). Trong một năm những tháng có 30 ngày là :
A- 1; 4; 6; 9
B- 4 ; 6 ; 9 ; 11
C - 4 ; 6 ; 8 ; 10
D- 4 ; 6 ; 8 ; 11
c). Cho các số: 34521 ; 43215 ; 35124 ; 12345.
Số bé nhất là số :
A. 34521
B. 43215
C. 35124
D. 12345
Bài 2: ( 2đ ) Đặt tính rồi tính 
a). 12307 + 6397
c). 2408 x 6
b). 25368 - 13276
d). 15324 : 4
Bài 3: ( 2đ ) Tìm X 
a). X - 1248 = 2037 - 1028
b). 2007 : X = 9
c). X x 5 = 23025
d). 105 < X : 2 < 107
Bài 4: ( 2đ )
Một cửa hàng gạo có 12354kg. Người ta đã bán 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki - lô - gam gạo ?.
Bài 5: ( 1đ )
Cạnh của hình vuông tăng lên 2 lần thì diện tích hình vuông tăng lên bao nhiêu lần ?
Phòng GD - ĐT Hưng Hà
Trường tiểu học điệp nông
Biểu điểm môn toán 3
Năm học 2008 - 2009
Bài 1: ( 3đ ) Ghi đúng mỗi ý 1 điểm 
a). B. 507cm 
b). B. 4 ; 6 ; 9 ; 11
c). D. 12345
Bài 2: ( 2đ ) Đặt tính và tính đúng cho mỗi ý 0.5 điểm 
Đặt tính đúng : 0.2 điểm 
Tính đúng : 0.3 điểm 
VD : 12307
 + 6397 ( 0.2đ )
 18704 ( 0.3đ )
Bài 3: ( 2đ ) Tìm X 
- Tìm đúng mỗi ý cho ( 0.5 điểm )
- Đúng bước nào cho điểm bước đó 
VD : X - 1248 = 2037 - 1028
 X - 1248 = 1009 ( 1.15đ )
 X = 1009 + 1248 ( 0.15đ )
 X = 3257 ( 0.2đ )
Bài 4 : ( 2đ ) 
 Số gạo đã bán là :
 12354 : 3 = 4118 ( kg ) ( 0.75đ )
 Số gạo còn lại là : 
 12354 - 4118 = 8236 ( kg ) ( 1đ )
Đáp số : 8236kg ( 0.25đ )
- Lời giải sai phép tính đúng không cho điểm 
Bài 5 : ( 1đ ) 
Diện tích của hình vuông bằng cạnh x cạnh lên cạnh tăng 2 lần thì diện tích hình vuông tăng: 2 x 2 = 4 ( lần ) 

File đính kèm:

  • docDE CUOI NAM Toan 3.doc