Để kiểm tra cuối năm môn: Toán lớp 2 năm học: 2011 - 2012

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 09/10/2018 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Để kiểm tra cuối năm môn: Toán lớp 2 năm học: 2011 - 2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD-ĐT Giao Thuỷ ĐỂ KIỂM TRA CUỐI NĂM	
Trường tiểu học giao lạc Mụn :Toỏn lớp 2 
 Năm học: 2011- 2012
 Thời gian :40 phỳt
Phần I: Phõ̀n trắc nghiợ̀m ( 2 điểm )
 * Hóy khoanh trũn vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng trong cỏc bài tập sau: 
Bài 1: Kờ́t quả phép tính 25 + 37 là: (0,5đ)
A. 98	C.52
B. 62	D. 61
Bài 2: Sụ́ hình chữ nhọ̃t có trong hình vẽ là: (0,5đ)
A. 4	C. 6
B. 5	D. 9
Bài 3: Cho các sụ́: 518; 678; 540; 803 được viờ́t theo thứ tự từ bé đờ́n lớn là:(0,5đ)
A. 803; 678; 540; 518	B. 678; 803; 540; 518
C. 678; 540; 518; 803	D. 518; 540; 678; 803
Bài 4: Kờ́t quả phép nhõn 4 x 8 là: (0,5đ)
A. 48	C.32
B. 36	D. 12
II. Phṍn tự luọ̃n: (8 điờ̉m)
Bài 1: Đặt tính rụ̀i tính: (2 điờ̉m) 
236 + 123 b, 456 – 234
 Bài 2: Tìm x: (2 điờ̉m)
x – 15 = 26 b, x : 4 = 4
Bài 3: Có 9 bao gạo, mụ̃i bao cõn nặng 6kg. Hỏi có tṍt cả bao nhiờu ki-lụ-gam gạo? (2 điờ̉m)
Bài 4: Tính đụ̣ dài đường gṍp khúc ABC. Biờ́t AB = 4 cm, BC = 5 cm. (1 điờ̉m)
B
 4cm 5cm
	A 
 C
Hướng dẫn chấm và đỏp ỏn
Mụn : Toỏn lớp 2
	PHẦN I: (2đ) 
Bài 1. Khoanh vào cõu B đạt 0.5đ cỏc trường hợp khỏc khụng cú điểm.
 Bài 2. Khoanh vào cõu D đạt 0.5đ cỏc trường hợp khỏc khụng cú điểm
Bài 3. Khoanh vào cõu D đạt 0.5đ cỏc trường hợp khỏc khụng cú điểm.
Bài 4. Khoanh vào cõu C đạt 0.5đ cỏc trường hợp khỏc khụng cú điểm.
 PHẦN B: (8đ)
Bài 1: (3đ) Tớnh đỳng mỗi phộp tớnh đạt 1,5 đ (1,5 x 2 = 3đ)
Bài 2: (2đ). Tớnh đỳng mỗi cõu đạt 1điểm (1 x 2 = 2đ)
x – 15 = 26 b . x : 4 = 4
 x = 26 + 15 (0.5đ) y = 4 x 4 (0.5đ) 
 x = 41 (0.5đ) y = 16 (0.5đ) 
Bài 3:(1đ)
Giải:
 Số kg gạo cú tất cả là (0.5đ)
	 9 x 6 = 54	 (kg)	 (1đ)
	 Đỏp số: 54(kg) (0.5đ)
 Bài 4: (1đ)
Giải
 Độ dài đường gấp khỳc ABC là (0.5đ)
 4 + 5 = 9 ( cm ) 
 Đỏp số: 9 cm (0.5đ)

File đính kèm:

  • docDe, dap an mon toan K2.doc