Đề kiểm tra cuối kỳ II năm học 2011 - 2012 môn: Tin học 5 - Trường TH Nguyễn Viết Xuân

doc4 trang | Chia sẻ: hoangcuong.10 | Ngày: 14/04/2018 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối kỳ II năm học 2011 - 2012 môn: Tin học 5 - Trường TH Nguyễn Viết Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 
 NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Tin học 5
 Thời gian: 40 phút (không kể phát đề) 
Họ và tên: .........................................................................
Lớp : ..........
Điểm:
(HS làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra) 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 đ) 
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau:
A. 	 B. 	 C. 	 D. 
Câu 2: Để định dạng chữ đậm em nháy nút nào sau đây?
 A. 	 B. 	 C. 	 D. Shift
Câu 3: . Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản?
A. 	 B. 	 C. 	 D. 
Câu 4: . Để khởi động phần mềm soạn thảo em thực hiện thao tác nào?
	A. Nháy chuột lên biểu tượng 
	B. Nháy chuột lên biểu tượng 
	C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng 
Câu 5: . Để gõ chữ hoa em nhấn phím nào? 
A. Phím CapsLock	B. Phím Enter	
C. Phím Ctrl	D. Phím Alt
Câu 6: . Em hãy chỉ ra nút lệnh dùng để căn lề đều hai bên cho văn bản?
A. B. C. D. 
Câu 7: Để xuống dòng em nhấn phím nào?
A. Ctrl	 B. Shift	 C. Enter	 D. Tab
Câu 8: Để gõ chữ hoa ,em cần nhấn giữ phím nào dưới đây khi gõ chữ?
A. Ctrl	 B. Shift	 C. Enter	 D. Tab
Câu 9 : Biểu tượng nào sau đây là phân mềm của Logo?
A. B. C. 	 D. 
Câu 10: Thiết bị nhập chuẩn của máy tính là:
A. Bàn phím.	B. Màn hình.
C. Chuột. D. Chuột, bàn phím, màn hình
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ) 
Câu 1: Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống () trong các câu sau:(1 đ)
 a) Nhấn phím Delete để xóa một chữ về bên  ..con trỏ soạn thảo.
 b) Nhấn phím Backspace để xóa một chữ về bên ..con trỏ soạn thảo.
Câu 2. Hãy nêu các bước thực hiện chèn tệp hình ảnh vào văn bản (2,5 đ)
Câu 3. Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được một hình lục giác đều có cạnh tương ứng 120 bước của Rùa (1,5 đ)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Tin học – Lớp 5
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 đ) 
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
C
A
D
C
B
C
A
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5đ) 
Câu 1: Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống () trong các câu sau:(1 đ)
 a) Nhấn phím Delete để xóa một chữ về bên  phảicon trỏ soạn thảo.
 b) Nhấn phím Backspace để xóa một chữ về bên tráicon trỏ soạn thảo.
Câu 2. Các bước thực hiện chèn tệp hình ảnh vào văn bản (2,5 đ)
	1. Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí muốn chèn hình ảnh.
	2. Chọn Insert àChọn Picture àChọn From Fileà xuất hiện hộp thoại Insert picture
	3. Chọn đường dẫn tới tệp chứa hình ảnh.
4. Chọn tệp hình ảnh và nháy chọn Insert
Câu 3.Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được một hình chữ nhật (1,5 đ)
Cách 1:
fd 120
 rt 60
fd 120
rt 60
fd 120
rt 60
fd 120
rt 60
fd 120
rt 60
fd 120
Cách 2:
Repeat 6 [FD 120 rt 60]

File đính kèm:

  • docDE THI HK II LOP 5 1213.doc