Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán khối 1 năm học 2013 – 2014

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán khối 1 năm học 2013 – 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường ĐỀ KT CUỐI HỌC KỲ I 
Lớp. MÔN TOÁN KHỐI 1 
Họ và tên  NĂM HỌC 2013 – 2014
 Thời gian: 60 phút 	 
Điểm
 Lời phê của giáo viên 
Người coi KT.
Người chấm KT.
Bài 1: Đọc, viết các số sau: (1 điểm)
 2: hai, 5 .., tám , 3 , chín . 
Bài 2: Tính( 3 điểm)
Câu a: (2 điểm)
 2 9 5 8
 + - + - 
 6	 0 3 4
 . . . .
 Câu b (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S
 8 – 6 + 2 = 5 10 - 7 + 0 =
Bài 3: ( 1 điểm)
Khoanh vào số bé nhất: 
	9 ; 5 ; 7 ; 10 ; 8.
	Khoanh vào số lớn nhất: 
	1 ; 4 ; 5 ; 2 ; 6.
Bài 4: (2 điểm ) Điền dấu , = 
3 + 4 	6 7 10
9 – 3 	 6 + 0 10 – 5 	 2 + 4
Bài 5: Hình ( 1, 5 điểm) 
Hình 	Hình  Hình .
Bài 6: Điền số và dấu để được phép tính đúng: (1, 5 điểm )
Câu a: (1 điểm )
Có : 10 quả cam
Cho : 3 quả cam
Còn : ..quả cam?
Câu b: Viết phép tính thích hợp (0,5 điểm )
ê ê ê ê ê
 êê	 ê	
 ĐÁP ÁN 
Bài 1: ( 1 điểm) HS làm đúng mỗi câu được 0,25 điểm 
5 (năm) tám: (8) 3: (ba) chín (9 ) 
Bài 2: ( 3 điểm) 
Câu a: ( 2 điêm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
 2 9 5 8
 + - + - 
 6	 0 3 4
 8 9 8 4
 Câu b (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S
 8 – 6 + 2 = 5 s 10 - 7 + 0 = 3 Đ
Bài 3: ( 1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
5
6
Bài 4: ( 2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
3 + 4 >	6 7 < 10
9 – 3 	 = 6 + 0 10 – 5 < 2 + 4
Bài 5: (1,5 điểm )
Mỗi câu đúng được 0,5
Hình tam giác, hình vuông, hình tròn
Bài 6: (1.5 điểm )
Câu a: HS viết đúng phép tính và kết quả 1 điểm 
10 
-
3 
= 
7
Câu b: Viết phép tính và kết quả đúng được 0,5 điểm 
5
+
3
=
8

File đính kèm:

  • docDe Kiem tra cuoi ky IToan lop 12.doc