Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn: Toán học khối 1 năm học: 2013 – 2014

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn: Toán học khối 1 năm học: 2013 – 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: . .. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Lớp : ..  MÔN: TOÁN – KHỐI 1
Họ và tên:................. Năm học: 2013 – 2014
 Thời gian: 60 phút
Điểm
 Lời phê của giáo viên
GV coi KT: ...
GV chấm KT: 
Bài 1: Đọc và viết các số sau (1 điểm)
6:..; 8:; Ba:; Bốn: 
Bài 2: Tính (2 điểm)
 6 3 10 – 3 – 1 =
 - +
 1 5 5 + 4 – 2 = 
 . .
Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp (1 điểm)
 10 5 9 6
3 + 2
10 - 4 
10 + 0
8 + 1
Bài 4: Điền dấu >, <, = vào (2 điểm)
a. 5 + 2 7 9 – 3 8
b. 10 + 0 5 + 4 2 + 4 3 + 3 
Số
Bài 5: ? (1 điểm)
 10 - . = 6 .. + 0 = 10
 8 - .. = 3 .. + 2 = 9 
 Bài 6: (1 điểm) Hình vẽ bên có: 	
 Có . . . hình tam giác.
 Có . . . hình vuông. 
Bài 7: Viết phép tính thích hợp (2 điểm).
 b)
 Có: 6 quả cam Có: 10 con cá 
 Mua thêm: 2 quả cam Bớt đi: 3 con cá 
 Có tất cả: . . . quả cam? Còn: . . . con cá? 
ĐÁP ÁN 
MÔN: TOÁN KHỐI 1 CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2013 - 2014
Bài 1: (1 điểm) Đọc và viết đúng mỗi số được 0,25 điểm
6:  sáu; 8: tám; Ba:3; Bốn:4
Bài 2: Tính đúng tất cả phép tính 2 điểm. Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.
 6 3 10 – 3 – 1 = 6
 - +
 1 5 5 + 4 – 2 = 7
 5 8
Bài 3: Nối đúng tất cả 1 điểm. Đúng mỗi số 0,25 điểm.
 10 5 9 6
3 + 2
10 - 4
10 + 0
8 + 1
Bài 4: Điền đúng tất cả 2 điểm. Đúng mỗi 	được 0,5 điểm.
=
<
a. 5 + 2 7 9 - 3 8
>
=
b. 10 + 0 5 + 4 2 + 4 3 + 3 
Bài 5: Đúng tất cả 1 điểm. Đúng mỗi số 0,25 điểm.
 10 - 4 = 6 10 + 0 = 10
 8 – 5 = 3 7 + 2 = 9 
Bài 6: (1điểm) 
HS làm đúng một ý được 0,5 điểm.	
Hình vẽ bên có: Có 2 hình tam giác.
 Có 2 hình vuông. 
Bài 7: (2 điểm) Viết đúng mỗi phép tính được 1 điểm
 b)
6
+
2
=
8
10
-
3
=
7

File đính kèm:

  • docDe Kiem tra cuoi ky IToan lop 14.doc