Đề kiểm tra cuối học kỳ I - Lớp 1 năm học 2009 - 2010 môn: Toán

doc7 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ I - Lớp 1 năm học 2009 - 2010 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Trần Quốc Toản
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - LỚP 1
NĂM HỌC 2009-2010
Môn : Toán	Thời gian: 40 phút
Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống :	
3
6
92
Bài 2 : Viết số theo mẫu :
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + 
+ + + +
+
 ..5..	 	 
+ + + +
+ + + +
+
+ + + +
+ + + +
+ + 
+ + + 
+
 	 .	 .
Bài 3 : Tính 
a.	 5	 	 9	6	2	 	 10 	
	+	 	-	 +	 -	 	 - 	
	 2	 4	3	1	 5 	 
b.	10 - 2 = .....	3 + 2 + 4 = ....	
Bài 4:
	a, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 3, 5, 9, 8.
	b, Khoanh tròn vào số bé nhất: 6, 2, 10, 1.
Bài 5: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
	a. 5 .... 9	b. 6 + 2....8
Bài 6: 
	Viết phép tính thích hợp:
	Có	: 5 con vịt 	
	Mua thêm	: 5 con vịt
	Có tất cả	: ...con vịt? 	
Bài 7: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng :
=
7
Baì 8: Hình dưới đây có mấy hình vuông ?	
	A.	 3
	B. 	 4
	C.	 5
	D.	 6
ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM TOÁN 1
Bài 1 : (1 điểm)
	 Điền đúng thứ tự các số: 1, 2 , 4, 5, 7, 8, 10.
	(Điền đúng dưới 5 số ghi 0,5 điểm)
Bài 2:	 (1 điểm) 
	Viết đúng mỗi số ghi 0,1 điểm: Các số 8, 6, 4, 9, 10.
Bài 3: (3,5 điểm)
a. (2,5 điểm). Tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm
	 5	 9	6	2	 10	 	
	+	 -	 +	 -	 	 - 	
	 2	4	3	1	 5 	 	 7	5	 9	1 	 5
b. (1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm
	10 - 2 = 8	3 + 2 + 4 = 9	
Bài 4 : (1 điểm).
	a, 0,5 điểm 
	Khoanh vào số 9.
	b, 0,5 điểm
	Khoanh vào số 1.
Bài 5: (1 điểm)
	Điền đúng mỗi dấu ghi 0,25 điểm.	
	a. 5 < 9	b. 6 + 2 = 8
Bài 6: (1 điểm).
	Viết đúng phép tính 5 + 5 = 10	
	Bài 7: (0,5 điểm)	
	Viết đúng các phép tính thích hợp.VD : 6 + 1 = 7, 1 + 6 = 7, 7- 0 = 7,
 9 - 2 = 7, 5 + 2 = 7, 2 + 5 = 7 ....
Bài 8: (1 điểm) 
Khoanh vào C
Trường TH Trần Quốc Toản
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I - LỚP1
Năm học: 2009-2010
Môn : Tiếng Việt
I. ĐỌC:
Bài 1: Đọc thành tiếng:
	a. Đọc vần:
 	 on iêu ong anh em at yêm ac
	b. Đọc từ:
 bạn thân cây bàng bút chì 
	c. Đọc câu: 
	Chúng em chơi thân với bạn Lan. Bố bạn Lan là bộ đội.
Bài 2: Nối 
miền
chạy lon ton
Bé
núi 
giảng bài
 Cô giáo 
Bài 3: Điền vần: 
	an hay ang: b... ghế
	âm hay ăm: ch.... học
	ot hay at : ca h..'..
II. VIẾT: 
Bài 1: nghe- viết
 ôm 	 yêu 	 ang 	 im 	 ot 	 ênh
Bài 2 Chép từ: 
 	 mầm non 	bình minh 	que kem 	 kết bạn 
Bài 3 : Chép câu:
 Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun.
ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHÂM ĐIỂM TIẾNG VIỆT 1
I. Đọc ( 10 điểm )
 Bài 1: ( 7 điểm)
	a. ( 2 điểm) đọc đúng mỗi vần ghi 0,25 điểm.
 b. ( 3 điểm ) đọc đúng mỗi từ ghi 0,5 điểm.
 	c. ( 2 điểm ) đọc đúng mỗi câu ghi 1 điểm.
 Bài 2 : ( 1,5 điểm ) 
 	Nối đúng mỗi từ ghi 0,5 điểm.
	miền - núi Bé chạy - lon ton Cô giáo - giảng bài
	Bài 3 : (1,5 điểm ) điền đúng mỗi vần ghi 0,5 điểm .
 bàn ghế chăm học ca hát
 II. Viết: ( 10 điểm)
 Bài 1 : (3 điểm) viết đúng mỗi vần ghi 0,5 điểm.
	Bài 2 : (4 điểm ) chép đúng mỗi từ ghi 1 điểm.
	Bài 3 : (3 điểm ) chép đúng cả hai câu ghi 3 điểm ( Chép sai 4 lỗi trừ 1 điểm.)
* HS viết không đúng độ cao con chữ, sai các nét khuyết, lỗi kĩ thuật
Trường TH Trần Quốc Toản 	 BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
Họ và tên: .	 NĂM HỌC 2009-201
Lớp: 1	 	 	 Môn: Toán 
Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề 	
Chữ ký
Điểm
Lời nhận xét của GV chấm
Chấm lần 1:
.
................................
................................
................................
................................
................................
Chấm lần 2:
.
KTra: 
Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống :	
3
6
92
Bài 2 : Viết số theo mẫu :
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + 
+ + + +
+
 ..5..	 	 
+ + + +
+ + + +
+
+ + + +
+ + + +
+ + 
+ + + 
+
 	 .	 .
Bài 3 : Tính 
a.	 5	 9	 6	 2	 	 10 	
	+	 -	 +	 -	 	 - 	
	 2	4	 3	 1	 5 	 
b.	10 - 2 = .....	3 + 2 + 4 = ....	
Bài 4:
a, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 	3 	5 	9 	8
b, Khoanh tròn vào số bé nhất: 	6 	2	10	1
Bài 5: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
	a. 5 .... 9	b. 6 + 2....8
Bài 6: 
	Viết phép tính thích hợp:
	Có	: 5 con vịt 	
	Mua thêm	: 5 con vịt
	Có tất cả	: ...con vịt? 	
Bài 7: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng :
=
7
Baì 8: Hình dưới đây có mấy hình vuông ?	
	A.	 3
	B. 	 4
	C.	 5
	D.	 6
Trường TH Trần Quốc Toản 	 BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
Họ và tên: .	 NĂM HỌC 2009-201
Lớp: 1	 	 	Môn: Tiếng việt 
Thời gian 30 phút không kể thời gian giao đề 	
Chữ ký
Điểm
Lời nhận xét của GV chấm
Chấm lần 1:
.
................................
................................
................................
................................
................................
Chấm lần 2:
.
KTra: 
Bài 2: Nối 
miền
chạy lon ton
Bé
núi 
giảng bài
 Cô giáo 
Bài 3: Điền vần: 
 an hay ang: b... ghế	âm hay ăm: ch.... học	ot hay at : ca h..'..
II . VIẾT: 
Bài 1: ngh e- viết
 ôm 	 yêu 	 ang 	 im 	 ot 	 ênh
Bài 2: Chép từ:
 mầm non bình minh que kem kết bạn 
Bài 3 : Chép câu:
 Gà mẹ dẫn đàn con ra bãi cỏ. Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ rẽ cỏ, bới giun.

File đính kèm:

  • docKHOI 1.doc
Đề thi liên quan