Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2011-2012

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và Tên :........................................	 Thứ ... ngày ... tháng 5 năm 2012
lớp : 2 KI ỂM TRA ĐKCUỐI KÌ II 	 	 Môn: Toán
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO
ĐỀ BÀI: Phần I
 Bài 1 (0,5đ): Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé : 798; 789 ; 897 
 ......................................................................................
 Bài 2 (1đ): Viết các số thành tổng các trăm , chục , đơn vị : 
 302 = ................................. 560 = ................................
 813 = ................................. 174 = ................................
 Bài 3 (0,5đ): Số thích hợp để điền vào chỗ (..........) là 
 ( Em hãy Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ):
 1dm = ............mm 
 A . 10 mm B . 100 mm C . 1000 mm 
 Phần II
Bài 1 (2đ) : Đặt tính rồi tính : 
 56 + 39 246 + 433 73 - 38 658 - 213 
 .................... ................... .................. .................
 .................... ................... .................. .................
 .................... ................... .................. .................
Bài 2 (1đ): 3 x 8 -12 =....................... 50 + 14 - 16 = ........................
 .........................	 .........................
 Bài 3 (1đ): Điền dấu > < = vào chỗ chấm (...... )
 400 + 30 + 6...........426 4 x 6 ............3 x 8
 9 m + 5 m .........1 km 35 : 5 ...........27 : 3
Bài 4 (1đ) Tìm X :
 82 - X = 16 5 x X = 40
 ............................... .......................................
 ................................	 .......................................
 Bài 5 (1,5đ) Tính chu vi hình tứ giác ABCD ,biết độ dài các cạnh là : 
 AB = 8cm 
 CD = 12cm 
 BC = 10cm 
 DA = 10cm
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ............................................... 
Bài 6 (1,5đ): Can to đựng 15 lít dầu , can nhỏ đựng ít hơn 6 lít . Hỏi can nhỏ đựng được bao nhiêu lít dầu?
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ..........................................................................
 ............................................... 

File đính kèm:

  • docDE THI TOAN CUOI KY 2 LOP 2.doc