Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Khối 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Đoan Hùng

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Khối 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Đoan Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phũng GD & ĐT Đoan Hựng
Trường Tiểu học thị trấn Đoan Hựng
Họ tên : ...........................................Lớp 2......
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2012-2013
 MễN : TOÁN
Thời gian : 40 phỳt
Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh trũn vào chữ cỏi trước cõu trả lời đỳng:
Bài 1. Số : “ Chớn trăm hai mươi mốt ‘’ viết là:
921 B. 912 C.920
Bài 2. Giỏ trị của chữ số 8 trong 287 là:
 A. 800 B. 8 C.80
Bài 3. 
Trong hỡnh vẽ bờn cú mấy hỡnh tam giỏc
2 B. 3 C. 4
Trong hỡnh bờn cú mấy hỡnh chữ nhật
4 B. 3 C. 2
Bài 4. 2 dm 4 cm = .....cm . Số điền vào chỗ ..... là: 
A . 24 B. 204 C. 6 D. 24 
Phần II. Tự luận (8 điểm):
Bài 1: ( 2 điểm)Đặt tớnh rồi tớnh: 
 146 + 213 58 + 26 	 100 – 28 868 - 263
--------------------	---------------------	------------------------	------------------
--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------------	---------------------	------------------------	------------------
Bài 2: ( 2 điểm) Tỡm X, biết 
 x : 5 = 6 x x 2 = 14 
 --------------------------------------------------	-------------------------------------------------
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------
Bài 3: ( 2 điểm) Lớp 2A cú 32 học sinh xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng cú bao nhiờu học sinh ?
	Túm tắt	Bài giải
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------- 
Bài 4 : ( 2 điểm) Số hạng thứ nhất bằng 38, số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất nhưng bộ hơn 40. Tớnh tổng của hai số đú ? 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTOAN LOP 2 CUOI KI II LAN1213.doc