Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên: 
1. a/ Viết các số từ 81 đến 90:
......................................................................................................................
b/ Viết số vào chỗ chấm:
 Số liền trước của 40 là: ....... Số 24 gồm ........ chục và ........... đơn vị;
 Số Liền sau số 99 là .......... Số 70 gồm ........ chục và ........... đơn vị;
2. a/ Tính nhẩm:
	57 - 50 = ............. 90 - 40 = .....................
	40 + 30 = ............. 59 - 9 = .......................
b/ Đặt tính rồi tính
	24 + 53 78 - 54 51 + 25 82 - 60
 ............. ............... .............. ................
 ............. ................. ............... .................
 .............. ................. ................. .................
c/ Tính:
	32 + 6 - 24=............. 60 - 20 +32= ................
3. Điền dấu thích hợp ( >, < , =) vào chỗ trống:
 a, 4+ 20 ....... 20 + 4 c, 35 ......... 23 + 6
 86 - 4 ......... 84 d, 48 - 8 ........... 50 - 10 
3. Viết các số 35, 28, 52, 43
 a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: .....................................................................
 b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: .....................................................................
4. Điền số thích hợp vào chỗ trống:	
Hình vẽ bên có :	
 ................. hình tam giác 
................... hình vuông
...................hình tròn
5. Trong vườn nhà Lan trồng được 25 cây bưởi và cây cam, trong đó có 12 cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà lan trồng được bao nhiêu cây cam?
	Bài giải
 ...........................................................................................
	...........................................................................................
	...........................................................................................
	...........................................................................................
Họ và tên. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 MÔN: TOÁN LỚP I 
A/ Môn Toán
10
17
17
1. Điền số thích hợp vào vòng tròn và ô trống
 	- 6 +3	 + 80 - 50
	2. Đặt tính rồi tính
 14 + 5 10 + 50 60 + 30 
 ............ ............ .............
 .............. ............ ..............
 ............. ........... .............
 19 - 6 70 - 20 90 - 90
 ............... .................. ...............
 ................. ................... ...............
 ................ .................. ...............
3 . Điền dấu thích hợp ( +, -) vào ô trống
7 cm 12cm = 19cm 18 cm 2 cm = 16 cm
80 20 50 = 10
4. Nối vòng tròn với số thích hợp
 A B C D
 > 30; 50< 40 = < 80
40
70
50
80
5. Lớp 1A trồng được 8 cây, lớp 1B trồng được 1 chục cây. Hỏi cả hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?
 ...........................................................................................
	...........................................................................................
	...........................................................................................
	...........................................................................................
6. Điền số thích hợp vào ô trống
Có hình tam giác
Có đoạn thẳng

File đính kèm:

  • docde KT cu HKII.doc
Đề thi liên quan