Đề kiểm tra cuối học kì II khồi 2 – Năm học 2012 - 2013

doc7 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II khồi 2 – Năm học 2012 - 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
 TRƯỜNG TH CAM AN NAM KHỒI 2 – NĂM HỌC 2012 - 2013
 MÔN TIẾNG VIỆT ( ĐỌC)
 Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian chép đề)
	Họ và tên học sinh .....................................................................................
	Lớp . Trường TH Cam An Nam
 I- Đọc thầm bài : Ai ngoan sẽ được thưởng ( tài liệu HDHTVL2 – tập 2B (trang 32)
	Dựa vào nội dung bài đánh dấu X vào ý đúng.
Câu 1: Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?
* a) Phòng ăn, bếp
* b) Phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa,..
* c) Phòng họp.
Câu 2:Những câu hỏi nào của Bác cho thấy Bác rất quan tâm đến các em nhỏ? 
* a) Các cháu chơi có vui không?
* b) Các cháu ăn có no không?.
* c) Cả hai ý trên.
Câu 3: Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai?
* a) Ai ngoan thì được ăn kẹo của Bác.
* b) Ai cũng được ăn kẹo của Bác.
* c ) Bạn nào xếp hàng ngay ngắn thì được ăn kẹo của Bác.
Câu 4: Tại sao Tộ không dám nhận kẹo Bác chia?
* a, Tại Tộ vâng lời cô.
* b, Tộ không thích ăn kẹo.
* c, Tại Tộ không vâng lời cô.Tộ chưa ngoan nên không được ăn kẹo của Bác.
 Câu 5: Vì sao Bác khen Tộ ngoan?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 II- Đọc thành tiếng (5 điểm)
 	- Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 45- 50 chữ trong các bài: Kho báu, Cây dừa, Những quả đào, Ai ngoan sẽ được thưởng, Cháu nhớ Bác Hồ, Chiếc rễ đa tròn, Cây và hoa bên lăng Bác, Chuyện quả bầu.
 (Hết)
PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
 TRƯỜNG TH CAM AN NAM KHỒI 2 – NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: TIẾNG VIỆT (viết) lớp 2
 Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian chép đề)
 Họ và tên học sinh:..
 Lớp:Trường TH Cam An Nam
Phần 1: Nghe thầy cô đọc để viết bài . (5 điểm)
	GV đọc cho học sinh viết bài : Ai ngoan sẽ được thưởng ( Viết từ Một buổi sáng đến da Bác hồng hào). Tài liệu HDHTV – Lớp 2. Tập 2B trang 32 trong 15 phút
......
.................................................................................................................................................
.
.
Phần 2: (5 điểm)
 1. Viết một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu về ảnh Bác Hồ theo gợi ý sau: ( 4 điểm)
- Ảnh Bác Hồ được treo ở đâu?
- Trông Bác như thế nào?
- Em muốn hứa với Bác điều gì?
...........................................................................................................................................................
.
2) Nối lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với từ ở cột A.(1điểm)
 A B
a, Uy nghi
thềm nhà , lăng tẩm,thường có ba bậc(1)
b, Tụ hội
trang nghiêm(2)
c, Tam cấp
từ khắp nơi họp lại(3)
d, Non sông gấm vóc
hết sức kính trọng(4)
e, Tôn kính
đất nước tươi đẹp(5)
 PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II
 TRƯỜNG TH CAM AN NAM KHỒI 2 – NĂM HỌC 2012 - 2013
Hướng dẫn đánh giá và cho điểm
Môn : Tiếng việt (viết) lớp 2
Phần 1 ( nghe viết) . (5 điểm)
 1. Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5 điểm
 2. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai (phụ âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định: trừ 0,5 điểm.)
 3. chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, trình bày bẩn trừ toàn bài 1 điểm.
Phần 2: ( 5 điểm)
( Hết)
Hướng dẫn đánh giá và cho điểm
Môn : Tiếng việt (đọc) lớp 2
I- Đọc thầm và làm bài tập (5đ) ):
	Đáp án: Câu 1: b (1đ)	 Câu 4: c (1đ)
	 	 Câu 2: c (1đ)	 Câu 5:vì Tộ biết dũng cảm nhận lỗi
 Câu 3: a (1đ) 
II- Đọc thành tiếng (5đ)
	1. Đọc đúng tiếng, đúng từ (3đ)
 ( Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5 điểm; đọc sai từ 3 đến 5 tiếng: 2 điểm ; đọc sai từ 6 đến
 10 tiếng: 1,5; đọc sai từ 11 đến 15 tiếng: 1 điểm; đọc sai từ 16 đến 20 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 20 tiếng: 0 điểm
	2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu( có thể mắc lỗi về nghắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 dấu câu): 1 điểm.
(Không ngắt hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi đúng ở 5 dấu câu trở lên: 0 điểm)
 3. Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm.
 ( Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút, phải đánh vần nhẩm: 0 điểm)
( Hết)
PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II TRƯỜNG TH CAM AN NAM KHỒI 2 – NĂM HỌC 2012- 2013
 MÔN TOÁN
 Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian chép đề)
	Họ và tên học sinh .....................................................................................
	Lớp . Trường TH Cam An Nam
 Bài làm
Câu 1: Tính nhẩm (3)
 2 x 7 = 5 x 4 = 15 : 3 = 36 : 4 = 
 3 x 7 = 4 x 8 = 16 : 4 = 35 : 5 =
 4 x 2 = 5 x 7 = 18 : 2 = 27 : 3 =
Câu 2: Tính ( 2đ)
 5 x 8 + 6 = 5 x 6 - 16 = 
  .
 27 : 3 - 6 = 45 : 5 + 25 =
 .. 
Câu 3: (2đ): Tìm x
 X : 4 = 5 X x 3 = 18
 . ..
 . .
Câu 4: (2đ): Lớp 2A có 28 bạn chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn? 
 Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 5: ( 1đ ) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.
 3cm 4cm 5cm 
PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I
TRƯỜNG TH CAM AN NAM KHỒI 2 – NĂM HỌC 2012 - 2013
Hướng dẫn và biểu điểm
Môn : Toán lớp 2
Câu 1: (3đ)
Tính đúng mỗi phép được 0,25 điểm
Câu 2: (2đ)
Tính đúng mỗi phép được 0,5 điểm
Câu 3: (2 đ)
 Tính đúng mỗi bài được 1 điểm
Câu 4: ( 2 đ) 
 Bài giải
Số học sinh mỗi tổ có là: ( 0,5 đ)
 28 : 4= 7 ( học sinh) ( 1 đ)
 Đáp số: 7 học sinh ( 0,5đ)
Câu5: (1đ) Độ dài đường gấp khúc ABCD là : 3cm + 4cm + 5cm =12 cm
(Hết)

File đính kèm:

  • docTONG HOP DIEM HKIITV.doc