Đề kiểm tra cuối học kì I Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
§Ò kiÓm tra cuèi hoc k× I 
M«n : TOÁN - Líp 2 (Thêi gian lµm bµi: 40 phót)
Họ và tên : ..................................................... – Lớp 2 : 2/.....
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
 19 + 64 = ........ ; 37 + 63 = .......... ; 57 – 16 = ......... ; 100 – 34 = ........
Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng
 39 và 35 60 và 40 55 và 15 78 và 22
Bài 3. Số ?
a.
Số bị trừ
13
15
100
Số trừ
7
9
23
Hiệu
17
60
b.
Số hạng
34
15
50
Số hạng
 7
45
23
Tổng
56
100
Bài 5. Giải toán
a. Anh Hoàng cân nặng 46k, Minh cân nhẹ hơn anh Hoàng 18kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
Bài 6 : Xem tờ lịch tháng 2 dưới đây rồi trả lời câu hỏi :
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Trong tháng 2 có :
a. Có .ngày thứ năm.
b. Các ngày thứ năm là.
c. Ngày 17 tháng 2 là thứ ..
d. Có tất cả ...............ngày.
9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Hình vẽ bên :
a. Có ..........hình tam giác
b. Có..........hình tứ giác.
TrƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
§Ò kiÓm tra cuèi hoc k× I 
M«n : TOÁN - Líp 2 (Thêi gian lµm bµi: 40 phót)
Họ và tên : ..................................................... – Lớp 2 : 2/.....
Bài 1 . Đặt tính rồi tính 
	49 + 17 100 – 36 67 + 13 98 – 45 
Bài 2 . Tìm x biết : 
	x – 35 = 23 100 – x = 34 x + 15 = 45 34 + x 45
 Bài 3. Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống.
 a. 9 + 7 = 17 ¨ b. 13 - 8 = 6 ¨
 c. 16 - 9 = 7 ¨ d. 8 + 9 = 17 ¨
 Bài 4.Số ?
35
 a. + 10 + 2
42
b. - 12 - 8
Bài 5. Một cửa hàng ngày đầu bán được 25 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán được 16 chiếc xe đạp. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc xe đạp ?
Bài 6 : 
. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Hình vẽ bên :
a. Có ..........hình tam giác
b. Có..........hình tứ giác.

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA CUOI HKI 2009 2010.doc
Đề thi liên quan