Đề kiểm tra cuối học kì I - Năm học 2013 -2014 môn: Toán - Trường Tiểu học Cắm Muộn 2

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I - Năm học 2013 -2014 môn: Toán - Trường Tiểu học Cắm Muộn 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tờn:..
Lớp 4.. Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC Kè I - NĂM HỌC 2013 -2014
Mụn: Toỏn - Thời gian: 40 phỳt
Bài 1. Tính ( 2 điểm ).
a. 5 7 0 10
 + - + -
 3 4 9 6
b.	3 + 7 – 5 =	4 + 6 – 10 =
	9 – 7 + 5 =	10 – 4 + 0 =
Bài 2. Điền số.(2 điểm)
a.
6
1
0
b.
10
4
9
3
4
5
2
Câu 3. Điền số.( 1 điểm )
3
5
Câu 4. . Điền dấu >, <, =? (3 điểm)
2 + 5 ..... 7	2 + 0 ..... 5 - 3
9 – 2 .... 10	 10 – 9 ... 4 + 5
6 ..... 7 – 3	 8 + 1 ... 1 + 8
Bài 5. Viết các số : 6, 4, 2, 9, 8, 0 (1 điểm)
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé
Bài 6. Viết phép tính thích hợp (1 điểm)
a. Có : 5 cái thuyền
 Thêm : 4 cái thuyền 
 Có tất cả: cái thuyền ?
b. Có : 8 quả bóng
 Đã thả : 3 quả bóng
 Còn :... quả bóng ?
Bài 7. (1 điểm)
Hình bên có :. hình vuông
 ...hình tam giác.
 Điểm bài kiểm tra: 
 Giỏo viờn chấm
 Hướng dẫn đánh giá môn toán
Bài 1: ( 2 điểm). Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm
Bài 2: ( 2 điểm ). Điền đúng mỗi số được 0, 25 điểm
Bài 3 :(2 điểm ). Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm
Bài 4 : (1 điểm ). Mỗi phép tính đúng được 1 điểm
Bài 5:(1 điểm ) Đúng mỗi câu được 0,5 điểm
Bài 6: (1 điểm ). Đúng mỗi câu được 0,5 điểm
Bài 7: (1 điểm ).Điền đúng 1 hình vuông và 4 hình tam giác được 1 điểm

File đính kèm:

  • docDe kiem tra dinh ky cuoi hoc ky 1 nam hoc 20132014.doc