Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán khối 1 năm học: 2013 - 2014

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán khối 1 năm học: 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
 Lớp :............................ MÔN TOÁN KHỐI 1
 Họ và tên:... NĂM HỌC : 2013-2014
 Thời gian 60 phút
	Điểm Nhận xét 
 Người coi KT:
 Người chấmKT:
 Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: 
0
2
4
6
8
10
 a. 
10
7
5
3
1
0
 b.
 Bài 2: Đọc, viết số ( 1 điểm)
 7 ( ..) 2 ( .) năm ( ..) ba ( ) tám ( )
 Bài 3 : Số (1 điểm ) 
 3 + = 7 10 - = 2 + 9 = 9 8 - = 4
 Bài 4 : điền dấu > , < , = ( 2 điểm)
 1 + 8 10 8 - 5 4 - 2
 7 - 2 5 3 + 5 2 + 7
 Bài 5: Tính (2 điểm)
 6 + 3 = . 5 + 2 + 1 = .
 10 – 4 = . 9 – 2 – 3 = .
 b. 5 	 8 10 9
 + - - +
 4	 3 5 1
 .. 	 .. .
 Bài 6 : (1 điểm)
 Hình vẽ bên:
 - Cóhình tam giác
 - Có .. đoạn thẳng 
 Bài 7: ( 2 điểm ) Viết phép tính thích hợp:
 a/ Có: 8 quả cam
 Thêm: 2 quả cam
 Có tất cả: . quả cam?
 b/ Có: 10 viên bi
 Cho: 4 viên bi
 Còn: . viên bi?
ĐÁP ÁN
 Bài 1: (1 điểm) Điền đúng được (0,1 điểm).
 a. Viết số thích hợp vào ô trống: (1 điểm ) 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 b.
 Bài 2: Đọc, viết số ( 1 điểm) 
	 Mỗi phép tính đúng được: (0,2 điểm).
 7 ( Bảy) 2 ( Hai) năm ( 5 ) ba ( 3 ) tám ( 8 )	
 Bài 3 : Số (1 điểm ) 
	 	Mỗi phép tính đúng được: (0,25 điểm).
4
8
4
1
 3 + = 7 10 - = 2 + 9 = 9 8 - = 4
 Bài 4 : Điền dấu > , < , = ( 2 điểm) 
	 Mỗi phép tính đúng được: (0,5 điểm).
>
<
 1 + 8 10 8 - 5 4 - 2
<
=
 7 - 2 5 3 + 5 2 + 7
 Bài 5: Tính (2 điểm) 
	Mỗi phép tính đúng được: (0,25 điểm).
 a. 6 + 3 = 9 5 + 2 + 1 = 8
 b. 10 – 4 = 6 9 – 2 – 3 = 4
 5 	 8 10 9
 + - - +
 4	 4 5 1
 9 4 	 5 10
 Bài 6 : (1 điểm) ) 
	Điền đúng được: (0,5 điểm).
 Hình vẽ bên:
 - Có: 2 hình tam giác
 - Có: 5 đoạn thẳng 
 Bài 7: ( 2 điểm ) Viết phép tính thích hợp: 
	 Mỗi phép tính đúng được 1 điểm.
8
+
2
=
10
 a/ Có: 8 quả cam
 Thêm: 2 quả cam
 Có tất cả: . quả cam?
b/ Có: 10 viên bi
 Cho: 4 viên bi
 Còn: . viên bi?
10
-
4
=
6

File đính kèm:

  • docDe Kiem tra cuoi ky IToan lop 11.doc