Đề kiểm tra chọn học sinh giỏi Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Nghĩa Trung

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chọn học sinh giỏi Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Nghĩa Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Nghĩa Trung
Phòng/SBD
Người coi
BàI kiểm tra chọn học sinh giỏi
 Khối 2 – Môn: Toán
Năm học 2008-2009
Thời gian làm bài 40 phút
Ngày 06 tháng 08 năm 2008
Điểm
Người chấm
Phần dành cho người lên điểm ghi
(Học sinh không được ghi vào phần này)
Họ và tên thí sinh: .......
Lớp: ..
Bài 1. Tính
	51	62	47	96
 15 + 12 	 15 – 12 15 + 12 15 – 12
	383	12	30	24
 ..	 ..	 ..	 ..
Bài 2. Viết số thích hợp vào các ô trống sao cho số trong 2 ô liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị.
9
9
9
9
Bài 3. Điền thứ, ngày, tháng thích hợp vào chỗ chấm.:
	Hôm nay là thứ tư ngày  tháng 8 năm 2008 thì ngày mai là thứ ... ngày 7 tháng ... năm 2008.
Bài 4. An có 57 que tính, Bình có 22 que tính. An cho Bình số que tính bằng số que tính của Bình đang có. Hỏi sau khi được cho thì Bình có bao nhiêu que tính?
Bài làm
Bài 5. Cho hình vẽ (như hình bên).
Trong hình vẽ có bao nhiêu hình vuông?
Trả lời
Trong hình vẽ có .

File đính kèm:

  • docChon HSG khoi 2(1).doc
Đề thi liên quan