Đề kiểm tra chất lượng kỳ II môn: Vật lý 6

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng kỳ II môn: Vật lý 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD – ĐT HƯNG HÀ
TRƯỜNG THCS BÙI HỮU DIÊN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II 
Môn: Vật Lý 6
Thời gian làm bài 45 phút
I. Trắc nghiệm (4đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
Câu 1 .Sự nóng chảy không xảy ra trong quá trình:
A. Đốt nến. B. Đốt đèn dầu.
C. Đổ khuôn đúc tượng đồng. D. Làm nước đá. 
Câu 2 .Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng ngưng tụ:
 A. Sương đọng trên lá cây. B. Trời đổ mưa.
 C. Mặt gương mờ đi ta khi hà hơi vào nó. D. Nước trong ao hồ bị cạn dần đi do trời nắng.
Câu 3. Trong quá trình sôi thì nhiệt độ của chất lỏng:
A. Tăng. B. Giảm.
C. Không thay đổi. D. Có khi tăng có khi giảm.
 Câu 4.Để nhanh thu hoạch muối trên ruộng muối, người ta cần: 
A. Trời có nắng. B. Trời nắng nóng và có gió.
C. Trời có mây và râm. D. Trời có gió và làm ô ruộng rộng.
 Câu 5. Sự đông đặc là :
A. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. B. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
C. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng. D. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi.
Câu 6 .So sánh về độ nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí ta nói:
A. Chất khí nở nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở nhiều hơn chất rắn.
B. Chất khí nở ít hơn chất lỏng, chất lỏng nở nhiều hơn chất rắn.
C. Chất khí nở nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở ít hơn chất rắn.
D. Chất khí nở ít hơn chất lỏng, chất lỏng nở ít hơn chất rắn.
Câu 7 .Sự ngưng tụ là sự chuyển một chất từ :
 A. thể lỏng sang thể hơi. B. thể lỏng sang thể rắn.
 C. thể rắn sang thể lỏng. D. thể hơi sang thể lỏng.
Câu 8. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì:
A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 1000C. B. Rượu đông đặc ở nhiệt độ cao hơn 1000C.
C. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 1000C. D. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 1000C.
II. TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1(1đ): Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên ?
Câu 2: (1đ):Để làm muối người ta cho nước biển chảy vào trong ruộng,nước trong nước biển bay hơi còn muối đọng lại trên ruộng.Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối?Tại sao?
 30
 90
 80
câu 3 (4đ): Hãy dựa vào đồ thị vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất sau để trả lời các câu hỏi sau:
 0C 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t (phút)
a. Người ta đang đun nóng chất có tên gọi là gì? 
b. Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó ứng với các đoạn AB, BC, CD? 
c. Đoạn BC ứng với quá trình nào? 
MA TRẬN ĐỀ 
 Môn: Vật lý lớp 6 
MỨC ĐỘ KIỂM TRA
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng 
Cộng điểm
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Sự nở vì nhiệt của các chất
1
1
1
số câu 3
2 điểm
= 20%
Nhiệt kế. 
1
số câu 1
0,5 điểm
= 5%
Sự nóng chảy và sự đông đặc
1
1
1
số câu 3
5 điểm
= 50%
Sự bay hơi và sự ngưng tụ
1
1
1
số câu 3
2 điểm
= 20%
Sự sôi
1
số câu 1
0,5 điểm
= 5%
Tổng số câu 11
10 điểm
= 100%
Số câu 4
Số điểm 2
20%
Số câu 2
Số điểm 1
10%
Số câu 2
Số điểm 2
20%
Số câu 2
Số điểm 1
10%
Số câu 1
Số điểm 4
40%
số câu 11
10 điểm
= 100%
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (4đ): ( mỗi câu đúng 0,5đ)
1
2
3
4
5
6
7
8
C
B
D
D
A
B
D
B
II. TỰ LUẬN(6đ):
Câu 1: Vì khí trong quả bóng nóng lên, nở ra, thể tích khí tăng lên nên đẩy quả bóng phồng lên. (1 điểm)
Câu 2:Để nhanh thu hoạch được muối cần thời tiết nắng nóng và có gió vì hai yếu tố này làm cho sự bay hơi của nước biển nhanh.(1đ)
Câu3: a. Băng phiến (1đ) 
 b. + AB nhiệt độ tăng dần – thể rắn (1đ) 
 + BC nhiệt không thay đổi – rắn và lỏng (1đ) 
 + CD nhiệt độ tiếp tục tăng dần – thể lỏng và hơi (1đ) 
Người phản biện
Người ra để
Nguyễn Quốc Trị
XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

File đính kèm:

  • docBai KT Vat li 6 dinh ky.doc