Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II – Năm học 2006 – 2007 môn: Sinh học lớp 7

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II – Năm học 2006 – 2007 môn: Sinh học lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II – Năm học 2006 – 2007
Môn : Sinh học lớp 7 – Thời gian 45 ‘
Họ Và tên : ..Lớp ..
 I ) Trắc nghiệm ( 3,5 điểm )
Câu 1 ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn các chữ A ,B , C , D chỉ ý trả lời đúng trong các câu sau :
1 ) Lớp động vật nào trong nghành động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở nước hô hấp bằng mang ?
 A / Thú 	C / Cá Xương 
 B / Lưỡng Cư 	D / Bò Sát 
2 ) Những động vật nào có tên dưới đay có ba hình thức di chuyển : đi , bơi , bay ?
 A / Châu chấu 	C / Vịt trời 
 B / ếch đồng 	D / Thú mỏ vịt 
3 ) Những động vật nào dưới đây thuộc bộ gặm nhấm ?
 A / Chuột đồng , Sóc , Nhím 	 C / Mèo , Chó Sói lửa , Hổ 
 B / Sóc , Dê , Cừu , Thỏ 	 D / Chuột Chũi , Chuột chù , kan gu ru 
4 ) Những lớp động vật nào trong nghành động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn ?
 A / Lưỡng cư , bò sát , chim 	 C / Bò sát , chim , thú 
 B / Thú , bò sát , lưỡng cư 	 D / Lưỡng cư , chim ,thú
Câu 2 ( 1,5 điểm ) Hãy chọn từ thích hợp : đỏ thẫm , đỏ tươi , có xương sống , mang , hai ngăn , điền vào chỗ trống trong câu sau đây : 
Cá là những động vật .. thích nghi hoàn toàn với đời sống ở nước , bơi bằng vây , hô hấp bằng .. , cá có một vòng tuần hoàn , tim hai ngăn chứa máu 
Máu đi nuôi cơ thể là máu  , thụ tinh ngoài và là động vật biến nhiệt .
 II ) Tự luận ( 6,5 điểm )
Câu 1 ( 2,5 điểm) Hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì khác với hệ tuần hoàn ếch ( vẽ hình ghi chú) 
Câu 2 ( 2 điểm ) Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống ?
Câu 3 ( 2 điểm ) Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh ?

File đính kèm:

  • docKT sinh 7 ki 2.doc