Đề kiểm tra chất lượng học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Bà Triệu

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kì II Toán Lớp 2 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Bà Triệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Bà Triệu – Hà Nội KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II
Lớp 2... NĂM HỌC: 2008-2009
Họ và tên : ........................................... MÔN: TOÁN 
 THỜI GIAN: 40 PHÚT
1/-Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 đ)
123, 124, . . . . ., . . . . ., 127, . . . . . ., 129, . . . . .
410, 420, . . . ., 440, 450,. . . . . , . . . . ., 480,. . . . . ., 500
2/-Viết các số: 857, 678, 599, 903, 1000 theo thứ tự :( 1đ)
	a- Từ bé đến lớn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	b- Từ lớn đến bé:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3/- Nối mỗi số sau ứng với cách đọc tương ứng:
 A
 B
136
Bốn trăm linh bảy
215
Hai trăm mười lăm 
407
Một trăm ba mươi sáu 
998
Chín trăm chín mươi tám
4/-Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm (1đ)
	543  590	;	987  887	;	600 + 70  670	; 342  300 + 40 + 2
5/-Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1 đ)	
	600 km + 300 km =	700 cm + 20 cm =
	a- 900 m	a- 900 cm
	b- 900 km	b- 720 m
	c- 900 cm	c- 720 cm
6/-Đặt tính rồi tính: (2 đ)
	456 + 323	;	962 – 751	;	48 + 35	;	82 – 37 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7/-Tìm y: (1 đ)	y x 5 = 35	;	y : 3 = 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8/ - Tính chu vi hình tam giác ABC biết độ dài các cạnh là: 20 dm, 30 dm, 45 dm (1 đ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9/- Tích của 2 số là 6. Nếu ta tăng thừa số thứ nhất lên 3 lần và giảm thừa số thứ 2 xuống 2 lần thì tích đó bằng bao nhiêu? (1đ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docDe thi Toan 2 HK2.doc