Đề kiểm tra chất lượng cuối năm - Môn Sinh học lớp 9

doc8 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng cuối năm - Môn Sinh học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD – ĐT HƯNG HÀ
TRƯỜNG THCS BÙI HỮU DIÊN
ĐỀ KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN SINH HỌC LỚP 9.
(THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT)
MA TRẬN ĐỀ 
các chủ đề
Các mức độ nhận thức
tổng
nhận biết
thông hiểu
vận dụng
trắc nghiệm
tự luận
trắc nghiệm
tự luận
trắc nghiệm
tự luận
chương1(p1)
2(0,5)
1(0,5)
chương2(p1)
1(0,5)
4(1)
2(1,5)
chương3(p1)
3(2)
4(0,5)
2(2,5)
chương4(p1)
3(0,5)
1(2)
2(2,5)
chương1(p2)
5(0,5)
1(0,5)
chương4(p2)
6(0,5)
1(0,5)
chương2(p2)
2(2)
1(2)
tổng
5(2,5)
1(2)
2(4)
1(0,5)
1(1)
10(10)
I .Câu hỏi trắc nghiệm(3 điểm).
Câu1. Di truyền học hiện đại đã chứng minh AND tái bản theo nguyên tắc:
A.bán bảo toàn C. bán bảo toàn
B. khuôn mẫu D. cả A và B
Câu2. Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở:
A.cơ thể dị hợp tử C. cơ thể đồng hợp tử lặn
B. cơ thể đồng hợp tử trội D. cảB và C 
Câu3. Đột biến nhiễm sắc thể là:
sự biến đổi về số lượng,cấu trúc nhiễm sắc thể
sự thay đổi kiểu gren của 1 cá thể
sự xuất hiện các dị tật bẩm sinh
chỉ là thay đổi số lượng nhiễm sắc thể.
Câu4. Một gen của sinh vật nhân chuẩn có chiều dài 4080A.có A = 240 thì số lượng nu mỗi loại của gen đó là:
A. A=T= 240 ; G=x= 360 B. A=T=240; G=X= 960
C. A=T= 960; G=X= 240 D. A=T= 360; G=X= 240. 
Câu5. Các nhân tố hữu sinh gồm:
ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm C. động vật, thực vật,vi sinh vật
địa hình, thổ nhưỡng D.nước
Câu6. dạng tài nguyên không tái sinh là:
A. rừng ngập mặn C.động vật, thực vật hoang dã
B. dầu mỏ, khí đốt D. nước mặn và nước ngọt.
II. Câu hỏi tự luận.(7điểm)
Câu1(2điểm)
Phân biệt thường biến và đột biến
Câu2(2điểm)
Thế nào là quần xã sinh vật? Những dấu hiệu điển hình của quần xã?
Câu3(2điểm)
Vì sao nói protein có vai trò quan trọng với tế bào và cơ thể?
Câu4(1điểm)
Thế nào là di truyền liên kết?hiện tượng này bổ xung cho quy luật phân li độc lập như thế nào?
Người ra đề
Nguyễn Thu Hà
Người phản biện
Đỗ Thị Lành
PhầnI- trắc nghiệm (3điểm)
Đáp án- biểu điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D
A
A
B
C
B
PhầnII- tự luận(7điểm)
Câu1 . Phân biệt thường biến và đột biến(2điểm)
Thường biến
Đột biến
Là những biến đổi về kiểu hình không biến đổi trong vật chất di truyền
Là những biến đổi trong vật chất di truyền(đột biến gen hoặc nhiễm sắc thể)
Không di truyền được
Di truyền được
Theo hướng xác định phụ thuộc vào môi trường
Không theo hướng nào 
Thường có lợi cho cơ thể sinh vật
Thường có hại cho cơ thể sinh vật.
Câu2(2điểm)
khái niệm quần xã(0,5điểm)
ví dụ quần xã(0,5điểm)
những dấu hiệu đặc trưng của quần xã(1điểm)
*số lượng loài trong quần xã:
 + độ đa dạng là mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
 + độ nhiều là mật độ các thể của từng loài trong quần xã
 + độ thường gặp là tỉ số phần trăm số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát
*thành phần loài trong quần xã:
 + loài ưu thế: loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã
 + loài đặc trưng : loài chỉ có ở 1 quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn so với các quần xã khác.
Câu3
Protein có vai trò quan trọng với tế bào và cơ thể vì có những chức năng sau:
-là thành phần cấu tạo của tế bào từ đó hình thành nên các cơ quan trong cơ thể.
- xúc tác các quá trình trao đổi chất : enzim với bản chất là protein mà enzim tham gia xúc tác các phản ứng hóa sinh trong cơ thể
- điều hòa quá trình trao đổi chất: hooc môm phần lớn là protein, tham gia điều hòa các quá trình trao đổi chất trong cơ thể
Ngoài ra ho oc môn còn có vai trò bảo vệ cơ thể , vận chuyển, cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Câu4(1điểm)
-khái niệm về di truyền liên kết(0,5điểm)
-hiện tượng di truyền liên kết đa bổ xung cho quy luật phân li độc lập giúp làm phong phú đặc tính di truyền của sinh giới, giải thích hiện tượng di truyền của các tính trạng do gen quy định nằm trên cùng một nhiemx sức thể.(0,5điểm)
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
HƯNG HÀ
TRƯỜNG THCS BÙI HỮU DIÊN
ĐỀ KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2012 – 2013.
MÔN SINH HỌC LỚP 6.
(THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT)
ma trận đề kiểm tra.
các chủ đê
các mức độ nhận biết
tổng
nhận biết
thông hiểu
vận dụng
trắc nghiệm 
tự luận
trắc nghiệm
tự luận
trắc nghiệm
tự luận
chương2
1(0,5)
1(0,50
chương3
2(0,5)
1(0,5)
chương5
3(0,5)
1(0,5)
chương7
4(0,5)
5(0,5)
6(0,5)
3(1)
4(2,5)
chương1
1(3)
1(3)
chương2
2(3)
1(3)
tổng
4(2)
1(3)
1(0,5)
1(3)
1(0,5)
1(1)
9(10)
PhầnI- trắc nghiệm(3 điểm)
Hãy chọn ý trả lời đúng cho các câu sau:
Câu1.Nhóm cây nào sau đây có rễ cọc:
a) cây lúa, ngô, bàng, phượng c)cây đậu tương, rau đay, rau rền, tỏi
b) cây vải, nhãn, dừa,rau rền d) rau đay, mồng tơi, bưởi, nhãn
Câu2.Củ xu hào thuộc loại biến dạng:
a) rễ củ c)thân mọng nước
b) thân củ d)thân rễ
câu3. nhóm cây nào sau đây có hiện tượng sinh sản sinh dưỡng:
a)cây rau cải,cây sắn tàu, cây chuối
b)cây bàng, cây phượng, cây rau má
c) cây khoai tây, cây khoai lang,cây đậu tương
d)cây rau má, cây thuốc bỏng, củ gừng
Câu4.Những quả nào thuộc nhóm quả khô:
quả thìa là, quả cải, quả bông
quả chanh, đậu tương, đỗ lạc
quả xoài, mơ, đào
quả dừa, bàng, cà chua
Câu5.Đặc điểm nào sau đây là của cơ quan sinh dưỡng:
a)có các tế bào biểu bì kéo dài thành cơ quan sinh dưỡng
b)mang các hạt phấn hoặc noãn
c) gồm vỏ quả và hạt
d) gồm vỏ,phôi và các chất dinh dưỡng
Câu6. Quả ké đầu ngựa phát tán nhờ:
nhờ gió c) tự phát tán
nhờ động vật d)cả a,b,c đều đúng.
Phần II.- Tự luận(7 điểm)
Câu1.(3điểm) Trình bày các thành phần của tế bào? Sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì với cơ thể thực vật?
Câu2.(3điểm)Thế nào là quang hợp? Khả năng quang hợp của thực vật có ý nghĩa gì với môi trường?
Câu3điểm) Trình bày đặc điểm của cây thụ phấn nhờ gió? Lấy ví dụ chứng minh những đặc điểm đó?
Người ra Đề
Nguyễn Thu Hà.
Người phản Biện
Đỗ Thị Lành
PhầnI- Trắc nghiệm(3 điểm)
Đáp án- biểu điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
c
b
d
a
a
b
PhầnII- tự luận(7điểm)
Câu1
a)trình bày các thành phần của tế bào(2 điểm)
-vách tế bào tạo hình dạng xác định của tế bào
-màng sinh chất bọc ngoài tế bào chất
-chất tế bào chứa các bào quan như: lục lạp,thể gôn gi
-nhân tế bào là nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào thực vật
b)sự phân chia của tế bào thực vật giúp cơ thể thực vật tăng số lượng tế bào,lớn lên của cơ thể(1 điểm)
Câu2
a)khái niệm quang hợp(1điểm)
b)khả năng quang hợp của thực vật có ý nghĩa với môi trường(2 điểm)
+ cân bằng lượng khí ôxi và cácbonic trong không khí
+giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Câu3
đặc điểm của cây thụ phấn nhờ gió:0,75điểm)
-có hoa nằm ở ngọn
-bao hoa thường tiêu giảm
-chỉ nhị dài,hạt phấn nhiều, nhỏ và nhẹ
-đầu nhụy thường có lông dính
b) ví dụ ở cây ngô thụ phấn nhờ gió có các đặc điểm trên.0,25điểm)

File đính kèm:

  • docDe Sinh 6 Ky II co Ma tran Dap an.doc
Đề thi liên quan