Đề kiểm tra chất lượng cuối kì II môn: Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng cuối kì II môn: Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường .Thứ	ngày 	tháng	năm 2012 
Lớp:	 	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II
Tên:MÔN: TOÁN LỚP 1
 NĂM HỌC 2011-2012
ÑIEÅM
Bài 1: a/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 
 71 ; . 73 ;. ; .. ; . ;  ; 78 ; . ; 80
 81 ;  ; .; 84 ; .. ; . 87 ;..;.; .. 
 ; . ; 93 ; 94;...;.;..; 98 ;  ; 100	
b/ Viết số : 	
Hai mươi bảy: ..	- Ba mươi hai :..
Chín mươi bốn: 	- Bốn mươi mốt :	 	
c/ Viết các số :35,41,96,69 
- Theo thứ tự từ lớn đén bé:	
- Theo thứ tự từ bé đến lớn :	
>
<
=
 Bài 2:	
	45 c 46 - 1 	70 c 90 – 30 
	 ?	72 c 74	25 + 1 c 44
Bài 3:Tính : 	
a/ Tính: 
.............	.	..	 
b/ Tính: (1.5đ)
	30 + 50 = 	70cm + 9cm = .	 12 + 6 - 5 = 
Bài 4:Đặt tính rồi tính: 
45 + 20	65 – 15 	23 + 12 	89 – 53 
Bài 6: 
	Mẹ nuôi được 59 con gà ,mẹ đã bán đi 34 con. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu con gà ? 
Giải:
Bài 7:
a/ Hình vẽ bên có : 	
- . hình vuông
hình tam giác
 M ●
b/ Viết tiếp vào chỗ chấm :
 - Điểm N ở ngoài hình  N ●
 - Điểm M ở  hình ..
*************************

File đính kèm:

  • docDE KT TOAN LOP 1 CUOI NAM.doc
Đề thi liên quan