Đề kiểm tra 45 phút tiết số 8 - Vật lí khối 6

pdf1 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút tiết số 8 - Vật lí khối 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
QUẬN TÂN BÌNH 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2013 – 2014 
MÔN VẬT LÝ – LỚP 6 
Thời gian làm bài: 45 phút 
Câu 1 (2,0 đ) Đổi các đơn vị sau: 
a) 0,25 km = ......................... m. c) 12 kg = ......................... g. 
b) 1250 m = .......................... km. d) 450 ml = ........................ dm3. 
Câu 2 (2,0 đ) 
a) Lực là gì? Đơn vị của lực là gì? Nêu kết quả tác dụng của lực lên một vật. 
b) Dùng hai tay uốn cong một thanh tre. Em hãy chỉ ra vật đã tác dụng lực và kết quả mà 
lực đó gây ra. 
Câu 3 (2,0 đ) 
a) Khối lượng của một chất cho biết điều gì? Cho biết đơn vị khối lượng và tên dụng cụ 
đo khối lượng. 
b) Vật A có khối lượng 2,5 kg thì có trọng lượng bao nhiêu? Vật B có trọng lượng 120 N 
thì có khối lượng bao nhiêu? (không tính toán chỉ ghi kết quả) 
Câu 4 (2,0 đ) 
a) Thế nào là hai lực cân bằng? 
b) Treo một quả nặng vào lò xo. Em hãy chỉ ra hai lực cân bằng tác dụng vào quả nặng 
khi quả nặng đứng yên. Cho biết phương và chiều của 2 lực đó (không vẽ hình) 
Câu 5 (2,0 đ) 
a) Nêu khái niệm khối lượng riêng của một chất. Nói khối lượng riêng của Đồng là 8900 
kg/m3 nghĩa là gì? 
b) Một thỏi sắt nhỏ có khối lượng 0,468 kg. Thả chìm thỏi sắt này vào bình chia độ có 
chứa nước đang ở vạch 80 cm3 thì nước trong bình chia độ dâng lên đến vạch 140 cm3. 
- Tìm thể tích của thỏi sắt. 
- Tính khối lượng riêng của Sắt. 
--- HẾT--- 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

File đính kèm:

  • pdf20132014QTBLY6.pdf
Đề thi liên quan