Đề kiểm tra 45 phút - Năm học 2012 - 2013 - Môn: Sinh học - Lớp 7

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút - Năm học 2012 - 2013 - Môn: Sinh học - Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45 phút - Năm học 2012 - 2013
Môn : Sinh học - Lớp 7.
1. Ma trận : 
Ma trận Đề kiểm tra 
Mức độ
Chủ đề
( nội dung)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TN
TL
Lớp Bò Sát
Nhận biết được đặc điểm của bộ xương Thằn Lằn
1 câu
20% = 2điểm
1 câu = 2 đ
100%
Lớp Bò Sát và Chim
Giải thích và so sánh đặc điểm hệ tuần hoàn và hô hấp của Thằn Lằn và Chim Bồ Câu
1 câu
40% = 4 điểm
1 câu 4 điểm
100%
Lớp Thú
Nhận biết được điểm và cấu tạo ngoài của thỏ
1 câu
40% = 4 điểm
1 câu : 4 điểm
100%
Tổng câu 
1
1
1
Tổng điểm 
2
4
4
100%
20%
40
40
2. Đề bài : 
I. Trắc nghiệm : 
Câu 1( 2đ ): 
Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A để có câu trả lời đúng.
Cột A
Đặc điểm của Bộ Xương Thằn Lằn
Cột B
ý nghĩa thích nghi
Trả lời
1. Đốt Sống cổ thằn lằn nhiều
a. Cổ Linh hoạt giúp phạm vi quan sát rộng
2. Đốt sống thân mang xương sườn kết hợp với xương mỏ ác làm thành lồng ngực
b. Tăng ma sát cho sự vận chuyển trên cạn
3. Có đốt Sống đuôi dài
c. Bảo vệ các nội quan và tham gia hô hấp
II. Tự luận :
Câu 2(4đ) :
a. So sánh hệ tuần hoàn và hệ hô hấp của Chim Bồ Câu với Thằn Lằn ?
b. Giải thích vì sao sự trao đổi chất ở Chim Bồ Câu diễn ra mạnh ?
Câu 3 ( 4 đ) :
Hãy nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của Thỏ thích nghi với đời sống đào hang và tập tính lẩn trốn kẻ thù.
3. Hướng dẫn chấm : 
I. Trắc nghiệm : 
Câu 1 ( 2 điểm ) : Các ý đúng : 	1- a	(0.5đ)	
	2 - c	(1đ)	
	3 - b	(0.5đ)	
II. Tự luận : 
a. So sánh đặc điểm hệ tuần hoàn và hệ hô hấp
Cơ quan
Thằn Lằn
Chim Bồ Câu
Hệ tuần hoàn
- Tim ba ngăn - Tâm thất có vách hạt - nên máu còn pha trộn ( 0.5đ)
- Tim 4 ngăn 2 nửa riêng biệt máu không pha trộn (0.5đ)
Hệ hô hấp
Hô hấp bằng phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí (0.5đ)
Hô hấp bằng hệ thống ống khí, do sự hút đẩy của hệ thống ống khí (0.5đ)
b. Trao đổi chất ở Chim bồ câu diễn ra mạnh vì : 
- Tim 4 ngăn, máu 2 nửa riêng biệt 	(0.5đ)	
- Máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể	(0.5đ)	
- Tim có cấu tạo hoàn thiện với dung tích lớn so với cơ thể , đảm bảo cho sự trao đổi chất ở Chim bồ câu diễn ra mạnh	(1đ)	
Câu 3 ( 4 điểm ) :
+ Đặc điểm cấu tạo ngoài của Thỏ : 
- Có bộ lông mao dày xốp có tác dụng giữ nhiệt giúp Thỏ bào vệ cơ thể	(0.5đ)	
- Chi trước ngắn có vuốt -> tác dụng đào hang	(0.5đ)	
- Chi sau khoẻ có vuốt -> giúp Thỏ nhảy xa khi bị kẻ thù săn đuổi	(0.5đ)	
- Mũi thính có lông xúc giác nhạy bén để thăm dò thức ăn	(0.5đ)	
- Tai lớn có vành tai cử động -> giúp Thỏ phát hiện âm thanh	(1đ)	
- Mắt không tinh lắm, mí mắt cử động được, có lông mi -> Bảo vệ mắt, làm cho màng mắt khỏi bị khô	(1đ)	

File đính kèm:

  • docKT45 phut Mon Sinh 7.doc
Đề thi liên quan