Đề Kiểm tra 15 phút môn học Sinh học lớp 7

docx1 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 12/10/2019 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề Kiểm tra 15 phút môn học Sinh học lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề Kiểm tra 15 phút- Sinh học 7
Chọn đáp án đúng ghi vào bài làm
Câu 1. Thức ăn chủ yếu của thỏ là gì?
 A. Thịt. B. Hạt C. Quả . D. Lá cây, cỏ. 
Câu 2. Thỏ b»ng cách nào để thoát được kÎ thï?
 A. Giả chết. B. Trèo lên cây cao. C. Rúc vào bụi râm hoặc chạy. D. Cả A và B
Câu 3. Thân nhiệt của thỏ là: 
 A. Biến nhiệt. B. Hằng nhiệt. C. Cả A và B đúng. D. Cả A và B sai
Câu 4. Hiện tượng thai sinh là gì?
 A. Đẻ con có nhau thai. B. Nuôi con bằng sữa . C. Đẻ và ấp trứng. D. Cả A, B và C đúng
Câu 5. Bộ lông mao của thỏ có ý nghĩa gì?
 A.Giữ nhiệt và che chở. B. Làm đẹp cho cơ thể. 
 C. Không có tác dụng gì. D. Để lót ổ cho thỏ con.
Câu 6. Cấu tạo các chi của thỏ như thế nào?
 A. Chi trước to khoe. B.Chi trước có vuốt sắc, chi sau to khỏe. 
 C. Chi sau có vuốt sắc. D. Cả A và C đúng. 
Câu 7. Bộ xương của thỏ làm nhiệm vụ gì?
 A. Tạo bộ khung và các khoang. B. Định hình, nâng đỡ, bảo vệ và vận động cơ thể
 C. Cả A và B. D. Che chở, bảo vệ lồng ngực.
Câu 8. Đặc điểm chủ yếu của cơ quan tiêu hóa thích nghi với đời sống gặm nhấm?
 A. Ruột dài, manh tràng lớn. B. Không có răng nanh, răng hàm kiểu nghiền 
 C. Cả A và B. D. Răng cửa cong sắc và mọc ra thường xuyên.
Câu 9. Hệ tuần hoàn của thỏ gồm: 
 A. Tim 3 ngăn và hệ mạnh. B. Tim 4 ngăn và hệ mạch tạo 2 vòng tuần hoàn.
 C, Tim 4 ngăn và 1 vòng tuần hoàn. D. Cả A, B và C sai.
Câu 10. Bộ não của thỏ gồm:
 A. Thùy khứu giác, Bán cầu đại n·o. B, TiÓu n·o, não giữa. 
 C. Hành tủy. D. Cả A, B và C.
===Hết===

File đính kèm:

  • docxDe kiem tra 15 phut sinh 7 giua HKII.docx
Đề thi liên quan