Đề kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh học 9 - Trường THCS Hùng Vương

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh học 9 - Trường THCS Hùng Vương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD KRÔNG BÔNG 
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Sinh Học 9
Năm học 2007-2008
I/ Phần trắc nghiệm: 	(3 điểm) 	Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền?
tARN.	B.mARN.	C.rARN.	D.Cả ba loại trên.
Câu 2: Sự kiện quan trọng nhất trong thụ tinh là:
Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.
Sự kết hợp theo nguyên tắc 1 giao tử đực và 1 giao tử cái.
Sự tạo thành hợp tử.
Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.
Câu 3: Kết quả của quá trình nguyên phân là hình thành nên:
Hai tế bào con có bộ NST 2n.	C. Hai tế bào con có bộ NST 2n ở trạng thái kép.
Hai tế bào con có bộ NST đơn bội.	D. Tinh trùng và trứng.
Câu 4: Ở gà, lông trắng trội hoàn toàn so với lông đen. Lai gà trống với gà mái đều lông trắng có kiểu gen dị hợp tử, thì kết quả ở F1 sẽ như thế nào?
2 lông trắng : 1 lông đen.	C. Toàn lông trắng.
1 lông trắng : 1 lông đen.	D. 3 lông trắng : 1 lông đen.
Câu 5: Phép lai nào dưới đây sẽ cho thế hệ sau phân tính với tỉ lệ (1:1:1:1)?
AaBb x Aabb.	C. Aabb x aaBb.
Aabb x Aabb.	D. AABb x aaBb.
Câu 6: NST chỉ có hoạt tính di truyền và khả năng tự nhân đôi khi:
Ở trạng thái đóng xoắn.	C. Đang phân li về hai cực của tế bào.
Ở trạng thái đóng xoắn cực đại.	D. Ở trạng thái duỗi xoắn.
II/ Phần tự luận: 	(7 điểm)
Câu 1: (2,5 đ) Thế nào là phép lai phân tích? Trình bày nội dung và ý nghĩa của phép lai phân tích?
Câu 2: (2,5 đ) Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1:1? 
Câu 3: (2 đ) Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hịên ở những điểm nào?
----------------------Hết--------------------
PHÒNG GD KRÔNG BÔNG 
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Sinh học 9
Năm học 2007-2008
I/ Phần tự luận: (3 điểm)
Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm
Câu 1: B
Câu 2: A
Câu 3: A
Câu 4: D
	Câu 5: C
	Câu 6: D
II/ Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm)
- Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.(1đ)
+ Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp.(0,5đ)
+ Nếu kết quả phép lai phân tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp.(0,5đ)
- Ý nghĩa: (0,5đ)
+Kiểm tra được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội đem lai.
+Xác định độ thuần chủng của giống tránh sự phân ly tính trạng làm xuất hiện tính trạng xấu.
Câu 2: (2,5 điểm)
Cơ chế sinh con trai, con gái:
+Qua giảm phân ở người mẹ chỉ tạo ra một loại trứng mang nhiễm sắc thể (NST) X. Ở người bố tạo ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y. (0,5đ)
+Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng (X) tạo hợp tử XX (con gái).(0,25đ)
+Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST Y với trứng (X) tạo hợp tử XY (con trai). (0,25đ)
-Tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1 là do hai loại tinh trùng mang NST X và Yđược tạo ra với tỉ lệ ngang nhau và tham gia vào quá trình thụ tinh với xác suất ngang nhau.(1đ)
-Điều kiện: Sức sống của hợp tử mang NST (XX) và (XY) có sức sống ngang nhau, số lượng thống kê phải lớn.(0,5đ)
Câu 3: (2điểm)
-Cấu trúc không gian của AND: là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải(0,5đ)
Mỗi chu kì xoắn cao 34 A0 gồm 10 cặp nuclêôtít, đường kinh vòng xoắn là 20 A0 . (0,5đ)
- Hệ quả của nguyên tắc bổ sung:
+Do tính chất bổ sung của 2 mạch nên khi biết trình tự đơn phân của một mạch thì suy ra được trình tự các đơn phân còn lại. (0,5đ)
+Về mặt số lượng và tỉ lệ các đơn phân trong AND là A = T, G = X suy ra A + G = X + T. (0,5đ)
-------------------------------------------Hết-------------------------------------------

File đính kèm:

  • doc0708_Sinh hoc9_1Tiet_HV.doc.doc
Đề thi liên quan