Đề kiểm định chất lượng Tiếng việt Lớp 2 - Dương Thị Thanh Chúc

doc30 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đề kiểm định chất lượng Tiếng việt Lớp 2 - Dương Thị Thanh Chúc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 1
Tuần 1:
1. Điền vào chỗ trống c hay k. (2 điểm)
im khâu; ậu bé ; .iên nhẫn, bà.ụ. .
2. Tìm các từ:	(3 điểm)
	- Chỉ đồ dùng học tập:...................................................................................
	- Chỉ hoạt động của học sinh...........................................................................
	- Chỉ tính nết của học sinh..............................................................................
3. Tập làm văn: (5 điểm)
	Trả lời câu hỏi:
	- Tên em là gì ?
	- Quê em ở đâu ?
	- Em học lớp nào ? trường nào ?
	- Em thích môn học nào ?
	- Em thích làm những việc gì ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 2
Tuần 2:
1. Điền vào chỗ trống: (3 điểm)
a) s hay x:
	.oa đầu ; ngoài ..ân ; chim..âu
b) ăn hay ăng:
	cố g ; g bó ; g.. sức.
2. Em đặt dấu câu gì vào mỗi câu sau. (3 điểm)
	- Tên em là gi ..........................................................................................
	- Em học lớp mấy......................................................................................
	- Tên trường của em là gi...........................................................................
3. Nói lời chào của em:
	- Chào bố, mẹ để đi học.
	- Chào thầy cô khi đến trường.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 3
Tuần 3:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm)
r, d hay gi ?
	......d dẻ ; cụ.....à ; .......a vào, cặp.....a
2. Ngắt đoạn văn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả: ( 3 điểm)
	Trời mưa to Hoà quên mang áo mưa Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình đôi bạn vui vẻ ra về.
............................................................................................................................................................................................................................................................
3. Nói lời cảm ơn và nói lời xin lỗi trong trường hợp sau: ( 4 điểm)
	- Bạn cùng lới cho em đi chung áo mưa .
	- Em lỡ bước giấm vào chân bạn.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________________
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 4
Tuần 5:
1. Điền vào chỗ trống l hay n : (3 điểm)
	.....ong.....anh đáy....ước in trời
	Thành xây khói biếc....on phơi bóng vàng.
2.Đặt câu theo mẫu: (3 điểm)
	- Giới thiệu trường em.
.............................................................................................................................
	- Giới thiệu một môn học em yêu thích.
............................................................................................................................
3. Hãy dựa vào tranh sgk trang 47. Trả lời câu hỏi.
	- Bạn trai đang vẽ ở đâu ?
	- Minh vẽ có đẹp hơn ?
	- Bạn gái nhận xét như thế nào ?
	- Hai bạn đang làm gì ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
Tuần 6:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm)
a) Sa, xa:	.... xôi ; ..... xuống.
b) Sá, xá:	Phố ......; đường.....
2. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân (3 điểm)	
	Em là học sinh lớp 2.
............................................................................................................................
	Lan là học sinh giỏi nhất lớp.
......................................................................................................................	
3. Trả lời câu hỏi băbgf hai cách: (4 điểm)
	Mẹ có mua báo không ?
	Em có ăn cơm bây giờ không ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 7
Tuần 7:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm)
Ch hay tr:
	Giò......ả ; ......ả lại ; con....ăn ; cái ...ăn.
2. Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: (3 điểm).
	- Cô Tuyết Mai...... môn Tiếng Việt
	- Cô........bài rất dễ hiểu
3. Trả lời câu hỏi: (4 điểm)
	Ngàymai có mấy tiết ?
	Đó là những tiết nào ?
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 8
Tuần 8: 
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm)
r ; d hoặc gi:
	Con .....ao ; tiếng....ao hàng ; ...ao bài tập về nhà
2. Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau: (3 điểm)
	- Lớp em học tập tốt lao động tốt.
	- Cô giáo chúng em rất yêu thương quí mến học sinh.
3. Em hãy viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu nói về cô giáo hoặc thầy giáo. ( 4 điểm)
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 9
Tuần 9:
1. Tìm tiếng có vần uôn hay uông thích hợp với mỗi chỗ trống sau:
	Đồng........ quê em....... xanh tốt.
	Nước từ trên nguồn đổ........
2. (3 điểm) Đặt hai câu theo kiểu câu: Ai là gì ?
3. Viêt đoạn văn ngắn (3-5 câu) nói về em và trường em.
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 10
Tuần 10:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm).
	- c hay k: 	Con ....á ; con ...iến
	- l hay n:	.....o sợ ; ăn....o
2. Điền dấu chấm hay dấu chấm hỏi vào ô trống:
	Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vào lớp 1 chưa biết viết„ Viết xong thư chị hỏi.
	- Em còn muốn nói thêm gì nữa không „.
3. Viết doạn văn ngắn (từ 3 - 5 câu) kể về ông, bà hoặc một người thân của em.
 (4 điểm)
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 11
Tuần 11:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm).
s hay x:
	- nước ...ôi ; ăn...ôi ; cây ...oan ; ....iêng năng.
	- Nhà....anh thì mát ; bát ......ạch ngon cơm.
2. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân.
	Mẹ là giáo viên.
	Bố là công nhân.
3. Hãy viết một bức thư ngắn (giống như viết bưu thiếp) thăm hỏi ông bà.
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 12
Tuần 12:
1. Điền vào chỗ trống ch hay tr : (3 điểm).
	Con....ai ; cái ....ai ; ....ông cây; .....ồng bát.
2. Có thể đặt dấu phảy vào chỗ nào trong mỗi câu sau: (3 điểm)
	- Chăn màn quần áo được gấp gọn gàng.
	- Giường tủ bàn ghế được kê ngay ngắn.
3. Viết đoạn văn ngắn từ ( 3-5 câu) nói về người bạn trong lớp em ( 4 điểm)
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 13
Tuần 13:
1. Điền vào chỗ trống iê hay yê : (3 điểm).
	Câu chu...n ; ....n lăng ; v...n gạch ; lu....n
2. Tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu Ai là gì ?
	- Chi đến tìm bông cúc mầu xanh
	- Cây xoà cành ôm cậu bé.
3. Viết đoạn văn ngắn ( 3-5 câu) kể về gia đình em.
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 14
Tuần 14:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm).
	l hayn: ........ên bảng ; ........ên người ; ấm ....o; .......o lắng.
2. Sắp xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu.
	1	2	3
 Anh	 Giúp đỡ	 em
 Chị em Khuyên bảo Nhau
3. Bà đến nhà đón em đi chơi.
	Hãy viết một vài câu nhắn lại để bố mẹ biết.
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 15
Tuần 15:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm).
S hay X
	......ắp xếp ; .......ếp hàng ; sáng ....ủa ; xôn ....ao.
2. Trả lời câu hỏi:
	Mái tóc của ông như thế nào ?
	Tính tình của bố như thế nào ?
3. Viết đoạn viến ngắn (3 đến 5 câu) kể về anh, chị em ruột của em.
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 16
Tuần 16:
1. Hãy tìm: (3 điểm)
	- Hai tiến có vần ui.
2. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
	Xinh
	Đen
	Cao
3. Kể về một con vật nuôi trong nhà mà em biết (từ 3 -5 câu).
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 17
Tuần 17:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm).
r; d hay gi:
	.....ưng núi ; .....ừng lại ; cây ....ang ; ....ang tôm.
2. Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây.
	Đẹp
	Chậm
3. Viết đoạn văn ngắn (3 -5 câu) kể về một con vật mà em biết.
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 18
Tuần 18:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm).
 r gi hay d
	Bánh...án ; con ....án ; ....án giấy.
2. Tìm từ chỉ đặc điểm của người và vật trong những câu sau:
	- Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá.
	- Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, Bắc đã đứng đầu lớp.
3. Trả lời câu hỏi:
	- Những chú gà con trông như thế nào ?
	- Đàn gà con chạy như thế nào ?
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 19
Tuần 19:
1. Chọn những từ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
	(nặng / lặng) ..... lẽ ; ......nề
	( no/ lo)	........... lắng ; đói ........
2. Trả lời câu hỏi sau:
	- Khi nào học sinh được nghỉ hè ?
	- Mẹ thường khen em khi nào ?
3. Viết lời đáp của em.
	- Chào cháu
	.............................................................
	- Cháu cho cô hỏi đây có phải nhà bạn Nam không ?
	.............................................................
-	Tốt quá .
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 20
Tuần 20:
1. Điền vào chỗ trống : (3 điểm).
S hay X
	- Hoa.......en ; en lẫn.
	- Hoa ........úng ; ..........úng xính.
2. Hãy thay cụm từ ( khi nào) trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ ( bao giờ; lúc nào )
	- Khi nào lớp bạn đi thăm viện bảo tàng ?
	- Bạn làm bài tập khi nào ?
3. Viết một đoạn văn 3 -5 câu nói về mùa hè. (dựa vào các gợi ý sgk (trang 21 TV 2 tập 2).
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 21
Tuần 21:
1. Điền vào chỗ trống ch hay tr : (3 điểm).
	- đánh ...........ống ; .........ống gậy.
	- ..........èo bẻo ; leo........èo.
2. Đặt câu hỏi có cụm từ (ở đâu) cho mỗi câu sau:
	- Em ngồi ở dãy bàn thứ tư bên trái.
	- Sách của em để trên giá sách.
3. Em đáp lại lời cảm ơn trong các trường hợp sau:
a) Em cho bạn mượn quyển truyện. Bạn em nói “ cảm ơn bạn, tuần sau mình sẽ trả”
b) Em đến thăm bạn ốm. Bạn em nói: “cảm ơn bạn. Mình sắp khỏi rồi”
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 22
Tuần 22:
1. Điền vào chỗ trống r , d hay gi: (3 điểm).
	Tiếng chim cùng bé tưới hoa
	Mát trong từng.......ọt nước hopà tiếng chim.
	Vòm cây xanh đố bé tìm
	Tiếng náo ........iêng ....ữa trăm nghìn tiếng chung.
2. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào „.
	Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò „ chúng thường cùng ở „ cùng ăn „ cùng làm việc và đi chơi cùng nhau „.
3. Viết đoạn văn ngắn từ 3 -5 câu kể về một con vật mà em yêu quý.
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 23
Tuần 23
1.Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
	- (lối ; nối) ................liền ; ...........đi.
	- (lửa, nửa) ngọn...........; một.............
2. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân:	
	- Ngựa phi nhanh như bay.
	- Đọc xong nội quy, khi nâu cười khành khạch.
3. Chép lại 2 đến 3 nội quy của trường em.
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LỤC NAM
BÀI THI KĐCL TỔNG HỢP
TRƯỜNG TH VŨ XÁ
Môn: Tiếng việt lớp 2
Họ và tên thí sinh:......................................................Lớp:.............Ngày thi:...........	
Giáo viên coi thi 1:.............	Giáo viên coi thi 2:.............
Giáo viên chấm 1:...............	Giáo viên chấm 2:...............	
	Điểm:	Bằng số...........
	Bằng chữ...........
ĐỀ SỐ: 24
Tuần 24: 
1. Điền vào chỗ trống: s hay x
	..........ay sưa ; ..........ay lúa ; ........ông lên; dòng ........ông.
2. Chọn tên một con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:
	- Nhát như...........................
	- Khoẻ như.........................
	- nhanh như........................
3. Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi:
	- Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào ?
	- Cô bé hỏi anh họ điều gì ?
	- Cậu bé giải thích vì 

File đính kèm:

  • docTIENG VIET 2doc(1).doc