Đề kiểm định chất lượng mũi nhọn - Môn: Sinh học 8

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 07/11/2020 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm định chất lượng mũi nhọn - Môn: Sinh học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: SINH HỌC 8
Thời gian: 90 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1(1,5 điểm).
 Hãy mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn.
Vì sao khi tâm thất dãn máu từ các động mạch lại không chảy trở lại tâm thất ?
Câu 2(2,5 điểm).
Điểm khác nhau cơ bản giữa tiêu hóa ở dạ dày với tiêu hóa ở ruột non là gì ? Gan có vai trò gì trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng ?
Câu 3(2 điểm).
Tai sao nói đồng hóa và dị hóa vừa mâu thuẫn lại vừa thống nhất với nhau trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào ?
Câu 4(1 điểm). 
Nước tiểu tại nang cầu thận khác với nước tiểu tại bể thận ở chỗ nào ? Tại sao nước tiểu đầu đi qua ống thận lại diễn ra quá trình hấp thu lại ? 
Câu 5( 2 điểm).
Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện có ý nghĩa gì với đời sống của động vật và con người ? Lấy ví dụ minh họa ?
Câu 6(1 điểm).
Hooc môn là gì ? Hooc môn có những tính chất nào ?
- Hết -

File đính kèm:

  • docde thi hsg sinh8 nam 20112012 tc.doc
Đề thi liên quan