Đề khảo sát học sinh giỏi Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Phù Đổng

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 29/05/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát học sinh giỏi Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Phù Đổng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Phù Đổng
Họ và tên :......................................... Lớp: ...........
 Đề khảo sát học sinh giỏi tháng 3
 Môn Toán – Lớp 2
 Năm học : 2009 - 2010
Bài 1: Tính bằng cách nhanh nhất
2 x 2 + 2 x 3 +2 x 5 = .........................................................
 = ...........................................................
 = ........................................................... 
5 + 5 x 2 + 5 x 3 + 5 x 4 = ..........................................................
 = ..........................................................
 = ..........................................................
 = ..........................................................
Bài 2 : Tìm X
 X x 5 = 35 : 5 X : 4 = 36 : 4
 ...................... .........................
 ...................... .........................
 ...................... .........................
Bài 3: Tìm một số biết rằng số đó chia cho 5 thì được kết quả là số lớn nhất có 1 chữ số.
 ........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 .........................................................................................................
 Bài 4 : Mai có 32 cái nhãn vở, Mai cho Lan 1 số nhãn vở . Hỏi :
Mai cho Lan bao nhiêu nhãn vở? 4
Mai còn lại bao nhiêu nhãn vở?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
 Bài 5 : Tam giác ABC có độ dài các cạnh đều bằng nhau và có chu vi bằng 18cm. Hỏi cạnh AB dài bao nhiêu xăng – ti – mét?
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................. 
Đáp án đề thi học sinh giỏi
Bài 1: (4 đ)
 = 2 x (2 + 3 + 5) 
 = 2 x 10
 = 20 
= 5 x 1 + 5 x 2 + 5 x 3 + 5 x 4
= 5 x ( 1 + 2 + 3 + 4 )
= 5 x 10
= 50
 Bài 2 ( 4đ) : Mỗi phép tính đúng 2 điểm
 Bài 3 ( 4đ) : 
 Số lớn nhất có 1 chữ số là 9 ( 1đ)
 Gọi số cần tìm là X. Theo đề bài ta có : 
 X : 5 = 9 ( 1 đ )
 X = 9 x 5 ( 0,5 đ)
 	 X = 45 ( 0,5 đ)
 Vậy số cần tìm là 45 ( 1 đ )
 Bài 4 ( 4đ ): Mỗi phần đúng 2 điểm
 Lời giải - 0,5 điểm
 phép tính -1 điểm
 Đáp số -0,5 điểm 
 Baì 5: (4đ )
 Theo đề bài ta có cạnh AB = BC = CA và AB + BC + CA = 18cm ( 1đ)
 Vậy độ dài cạnh AB là: (0,5đ)
 18 : 3 = 6( cm ) ( 2đ )
 Đáp số: 6cm ( 0,5đ )

File đính kèm:

  • docDe thi giua ki 2.doc