Đề khảo sát cuối năm Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 29/05/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát cuối năm Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Điểm
đề kHảo sát cuối năm lớp 2 năm học 2009 – 2010
 Thời gian: 45 phút
Họ và tờn:............................................Lớp:...........Trường:..............................................
Câu 1: Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
 (làng , nàng): ...............tiên ..............xóm
 (ng , ngh): ..............e đài ............ày tháng 
Câu 2: Tìm từ trái nghĩa với các từ sau:
a, Trẻ con - ...............................
b, Cuối cùng - ................................
Câu 3: Đặt cõu theo mẫu:
a, Ai (con gỡ, cỏi gỡ ) là gỡ? ..
b, Ai (con gỡ, cỏi gỡ ) làm gỡ?..........................................................................................
Câu 4: Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn. 
..........................................................................................................................................
Câu 5: Đặt tính rồi tính:
 65 + 29 85 – 21 432 + 517 674 – 353
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Đàn vịt có 283 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?
Bài giải
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 Số lớn nhất có ba chữ số là:
 A. 99 B. 999 C. 989
Đáp án
Cõu 1: 1 điểm ( Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm)
 nàng tiên làng xóm
 nghe đài ngày tháng 
Cõu 2: 1 điểm ( Đúng mỗi phần được 0,5 điểm)
 a, Người lớn.
 b, Đầu tiên.
Cõu 3: 2 điểm ( Đúng mỗi phần được 1 điểm)
Cõu 4: 1 điểm.
Cõu 5: 2 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)
Cõu 6: 2 điểm 
 Đàn gà có số con là:
 283 – 121 = 162 (con )
 Đáp số: 162 con gà.
Cõu 7: 1 điểm. 
 Khoanh vào B.

File đính kèm:

  • docDE toan t viet LOP 2.doc