Đề khảo sát chất lượng tháng 11/2009 môn: Toán lớp

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng tháng 11/2009 môn: Toán lớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
Họ và tên:...............................
Lớp: 1......
Đề khảo sát chất lượng tháng 11/2009
Môn: Toán
Bài 1: Viết số vào ô trống ( 3 điểm)
1
4
7
10
Bài 2: Điền dấu , = vào 	 ( 2 điểm)
10 	8 ; 	3 	5 ;	 9	7 ; 	6 	6
Bài 3: Tính ( 3 điểm)
-
-
+
+
7	6	8	7
	1	2	6	3
 .............	 ............	 ..............	 ...............
 2 + 5 + 1 = .......................	8 – 3 – 2 = .........................
Bài 4: Điền tên hình vào chỗ trống: ( 1 điểm )
Hình: ..................................... 	Hình: ........................................
Hình: ..................................... 
Bài 5: Viết phép tính thích hợp ( 1 điểm)
Lan có: 8 viên bi
Cho An: 3 viên bi
Còn: ............... viên bi ?

File đính kèm:

  • doctoan-1.doc