Đề khảo sát chất lượng học kì II năm học 2008 - 2009 môn thi: Sinh học 7

doc1 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 12/10/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng học kì II năm học 2008 - 2009 môn thi: Sinh học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng häc k× II
N¨m häc 2008-2009
M«n thi: Sinh häc 7
Câu 1: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới động vật. Cá voi có quan hệ họ hàng gần gũi với hươu sao hơn hay cá chép hơn?
Câu 2: Nêu đặc điểm chung của lớp thú. 
Câu 3: Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?
 Điền vào bảng sau tên thiên dịch được sử dụng và tên kí sinh gây hại tương ứng:
Các biện pháp đấu tranh sinh học.
Tên sinh vật gây hại
Tên thiên địch
Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại.
Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sinh vật gây hại
Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại.
Câu 4: Hãy nêu rõ hệ tuần hoàn của chim có gì giống và khác với hệ tuần hoàn của ếch đồng?

File đính kèm:

  • docDe khao sat chat luong hoc ki II sinh 7.doc
Đề thi liên quan