Đề khảo sát chất lượng học kì I Tiếng việt, Toán Lớp 2

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 28/05/2021 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng học kì I Tiếng việt, Toán Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH CUỐI KỲ I
Tiếng Việt lớp 2– Thời gian: 20phút
Họ và tên:..Lớp:..
1. Điền vào chỗ trống:
	a) tr hay ch: giò ả , ả lại, con ăn, cái ăn.( 2đ)
	b) iên hay iêng: t.nói, t ..bộ, lười b., bmất.(2đ)
2. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Ai?” trong các câu sau:(3đ)
	a) Chi đến tìm bông cúc màu xanh.
	b) Cây xòa cành ôm bé.
	c) Em học thuộc đoạn thơ.
3. Đặt câu với mỗi từ sau: yêu thương, ngoan ngoãn(2đ)
	Trình bày: 1đ
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH CUỐI KỲ I
Toán lớp 2 – Thời gian: 20phút
Họ và tên:..Lớp:..
1.Đặt tính rồi tính:(4đ)
	34 + 35 	100 – 78	83 + 12	47 + 39
.	
2. Tìm X: (3đ)
	X - 24 = 38	X + 17 = 65	25 + X = 84
..
3.Nhà bạn Ly nuôi 56 con gà, nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Ly 12 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (3đ)

File đính kèm:

  • docDE KHAO SAT KI 1 TOAN LOP 2.doc