Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Hòa Xuân Nam

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 28/05/2021 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Hòa Xuân Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG TH HÒA XUÂN NAM
 LỚP : 2
 HỌVÀ TÊN:
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 09-10
 MÔN: TIẾNG VIỆT 
I.KIỂM TRA ĐỌC :
 1) Đọc thành tiếng: (6 điểm)
 Đoạn 1 bài “ Phần thưởng” (Sách TV 2 tập 1 trang 13. )
 2) Trả lời câu hỏi : miệng (4 điểm)
 - Tìm trong đoạn tiếng có vần “ ât “, “ uôn “ ?
 - Hãy kể những việc tốt của bạn Na ?
II. KIỂM TRA VIẾT :
Chính tả: Tập chép (5 điểm)
-Giáo viên chép bài “Phần thưởng” (Sách tiếng việt lớp 2 tập 1 trang 15.)
-Học sinh nhìn bảng chép vào ô trống sau:
Bài tập : Điền vào chỗ chấm. (5 điểm)
S hay X ?
oa đầu , ngoài ân , chim âu , âu cá , buổi ..áng.
ăn hay ăng ?
 cố g...... , g bó , g sức , yên l.., tập làm v.
 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ. 
 (Khảo sát chất lượng Tiếng việt lớp 2)
I.KIỂM TRA ĐỌC :
 1. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
 -GV kiểm tra từng HS đọc .
 -Đọc đúng tiếng, đúng từ. Chú ý các từ :nửa, bạn, trực nhật,buồn,giúp, giỏi,..(Tùy HS đọc sai ít,nhiều mà GV ghi điểm.)
 -Nghỉ hơi đúng ở các dấu câu. (1 điểm).
 2. Trả lời câu hỏi : (4 điểm)
 a) (1 điểm) -Tiếng có vần “ ât” là nhật. (0,5 điểm)
 - Tiếng có vần “ uôn “ là buồn.(0,5 điểm)
 b) (3 điểm) - Nêu đúng một việc làm tốt của Na được 1 điểm.
II. KIỂM TRA VIẾT :
Chính tả : Tập chép.(5 điểm)
-Viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng,trình bày đẹp. (5 điểm)
-Trừ 0,5 điểm cho mỗi lỗi như : Không viết hoa , sai âm, vần, dấu thanh .
 2. Bài tập : (5 điểm)
 Điền đúng một từ 0,5 điểm. 
 a) xoa đầu , ngoài sân , chim sâu , xâu cá , buổi sáng.
cố gắng, gắn bó , gắng sức , yên lặng, tập làm văn.
 --------------Hết--------------

File đính kèm:

  • docDe KS dau nam TV lop 2.doc