Đề cương ôn tập Sinh vật 9 - Học kì I

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 12/11/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Sinh vật 9 - Học kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 9 HKI
- Nội dung cơ bản của pp phân tích các thế hệ lai của Menđen là gì ?
- Phát biểu nội dung quy luật phân ly của Menden
 A . Kết quả của qui luật phân li Menđen là : 
 a - F2 có tỉ lệ 1 trội : 1 lặn b – F2 có tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
 c – F2 có tỉ lệ 2 trội : 1 lặn d– F2 đồng tính trội
 B . Nếu đời P là BB x bb thì F2 có tỉ lệ kiểu gen là :
 a – 1BB : 2Bb : 1bb b – 2BB : 1bb : 1Bb
 c – 1bb : 1BB : 1Bb c – 2 Bb : 1bb : 1BB
 C. Nếu đời P là: Hoa đỏ ( AA) x Hoa trắng (aa) thì f1 sẽ có kết quả : 
 A – 100% hoa trắng B – 100% hoa đỏ
 C – 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng C – 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng
 D . Khi lai hai cơ thể bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng 
 tương phản thì :
 a– F1 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
 b – F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
 c – F1 đồng tính F2 phân ly theo tỷ lệ 3 trội : 1 lặn
 d – F2 phân li theo tỉ lệ 2 trội : 1 lặn
3 - Thế nào là lai phân tích?
 A . Khi cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được: 
 a - Toàn quả đỏ b - 3 quả đỏ : 1 quả vàng
 c - Toàn quả vàng d - 1 quả đỏ: 1 quả vàng
 B . để xác định cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp
 người ta dùng phương pháp:
 a – Giao phấn b – Tự thụ phấn
 c – Lai phân tích d - cả hai câu A và B
 C . Lai phân tích nhầm mục đích gì? 
 a – Để nâng cao hiệu quả lai b – Để tìm ra thể đồng hợp lặn
 c – Để F1 đồng tính d - Để phân biệt thể đồng hợp với thể dị hợp . 
4 - Nêu kết quả của nguyên phân và giảm phân
 A . Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh là gì?
 B . Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng bình thường là bao nhiêu?
 C . Sự nhân đôi của NST thường xảy ra ở kỳ nào của chu kỳ tế bào?
 D . BT 5 TR 30 sgk
 E . Những quá trình nào góp phần duy trì ổn đinh bộ NST đặc trưng của loài sinh 
 sản hữu tính qua các thế hệ ?
5 - Trình bày cơ chế xác định giới tính ở người. Viết sơ đồ 
 A - ở những loài nào con đực mang cặp nst giới tính là xy con cái là xx và ngược lại?
 B - BT 5 SGK tr 41
6 - Trình bày cấu trúc không gian của phân tử AND. NTBS được thể hiện trong cấu 
 trúc không gian của ADN là gì? Quá trình tự nhân nhân đôi của ADN xãy ra ở đâu?
7 - Một đoạn gen có tổng số nu là 3200, số nu loại A chiếm 30% tổng số nu của gen.
 Vậy số nu loại G là bao nhiêu?
8 - Một đoạn gen có A = 18% , T = 12% , G = 20% , X = 50% hỏi tỉ lệ % các loại nu 
 trên mạch bổ sung là bao nhiêu?
9 - Nêu điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và AND ? Dựa trên cơ sở nào
 người ta phân chia ARN thành các loại khác nhau?
10 - ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào ? Nêu bản chất mối quan hệ 
 theo sơ đồ: Gen àARN. BT 3,4,5 tr 53 sgk
11 - Đột biến gen là gì ? Trình bày cơ chế hình thành thể ba nhiễm và thể một nhiễm
 ( Vẽ sơ đồ cơ chế )
12 - Thường biến là gì? Trình bày sự khác nhau giữa đột biến và thường biến

File đính kèm:

  • docĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 9 HKI.doc
Đề thi liên quan