Đề cương câu hỏi ôn tập học sinh giỏi Sinh học 8

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 05/11/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương câu hỏi ôn tập học sinh giỏi Sinh học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI ÔN TẬP SINH HỌC 8
ĐỘI TUYỂN HSG
Câu 1: Hãy nêu các đặc điểm sống của TB?
	Hướng dẫn:
+ Màng TB là màng sống, có tính thấm chọn lọc, giúp TĐC với môi trường.
+ Trong chất TB có các bào quan là nơi diễn ra hoạt động sống của TB; cụ thể:
	- Ti thể: SX năng lượng ATP.
	- Thể gôn gi: Giúp TB bài tiết.
	- Lưới nội chất: Giúp vận chuyển chất và thải bã.
	- Riboxom: tổng hợp Protein ...
	- Nhân: điều khiển HĐ TB; có chất nhiễm sắc: đóng vai trò di truyền
+ Tính chất sống còn thể hiện:
Quá trình đồng hóa : ( HS tự nêu ý chính )
Quá trình dị hóa : ( Tự nêu ý chính )
Sinh sản : Có khả năng sinh ra TB con làm cơ thể phát triển ( Nêu ra nguyên phân và giảm phân )
Cảm ứng: nhận biết và phản ứng lại các thay đổi của MT.
Sinh trưởng: 
Phát triển: ...
Câu 2: So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật? ( HS phải nêu được giống nhau và khác nhau những điểm nào)
Điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì?
Hướng dẫn:
A) Giống nhau: ( 3 ý giống )
 - Đếu là đơn vị cấu trúc và dơn vị chức năng của TB.
 - Đều có các thành phần: Màng, chất TB , nhân và các bào quan như: ti thể; thể gôn gi; lưới nội chất; riboxom ..
B) Khác nhau: ( Nhớ kẻ đôi cho dễ phân biệt - có 4 ý khác )
TB động vật
TB thực vật
- Không có mằng bằng Xenlulozơ
- Không có lạp thể - diệp lục
- Không bào bé
- Hình dạng không ổn định
- Có màng làm bằng Xenlulozơ
- Có lạp thể - diệp lục.
- Không bào lớn
- Hình dạng ổn định.
C) Ý nghĩa của sự giống nhau: Chứng tỏ ĐV và TV có cùng nguồn gốc chung là ĐV đơn bào đầu tiên.
 + Ý nghĩa sự khác nhau: Tuy cùng nguồn gốc chung nhưng phân hóa theo 2 hướng khác nhau, chuyên hóa và thích nhgi với 2 lối sống khác nhau là: Tự dưỡng và dị dưỡng. 
Câu 3: Phản xạ là gì? Phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ.
Hướng dẫn:
Câu 4: Nêu cơ chế truyền máu ? Khi truyền máu phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
Câu 5: Nêu những điểm khác nhau về cấu tạo và chức năng của động mạch và tĩnh mạch?
 Mao mạch có cấu tạo và chức năng gì?
Câu 6: Phân biệt tuần hoàn kín và tuần hoàn hở. Loại nào tiến hóa hơn?Vì sao.

File đính kèm:

  • docDe cuong on thi HSG Sinh 8.doc
Đề thi liên quan