Đề 6 thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013 môn: hóa học; khối a và khối b thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

pdf2 trang | Chia sẻ: bobo00 | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 6 thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013 môn: hóa học; khối a và khối b thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
ĐÁP ÁN 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 
Môn thi: HÓA HỌC; Khối A, B 
(Đáp án có 02 trang) 
Mã đề - Đáp án Câu 
279 415 524 731 836 958 
1 A A B C B B 
2 D D D A C B 
3 B B B C C B 
4 A A C B D B 
5 C C A D D A 
6 B B B D B B 
7 B D A D B D 
8 D A C D B A 
9 A A D B C C 
10 B C A B A A 
11 A C C D D B 
12 C B C C C C 
13 B A B C A C 
14 C C A A A C 
15 B D C A A C 
16 D A B C D A 
17 D B B B C A 
18 C D D C B B 
19 A C C D C A 
20 B A B B B A 
21 C B C D C D 
22 B C D C B C 
23 D B A B D D 
24 D D A C D D 
25 B A D C D C 
26 D C D D A B 
27 D C D A A D 
28 A B A C C C 
29 C D B B C C 
30 B D A C B B 
31 A D C C B C 
32 A A A C A A 
33 C C B D C C 
34 D C A A C D 
35 D A D A D C 
36 C C C A D A 
37 C A A B D A 
38 C C A D C B 
39 A D D C A C 
40 B A C A A C 
41 D B B D D D 
42 A C D B B D 
43 A C D A D A 
Mã đề - Đáp án Câu 
279 415 524 731 836 958 
44 C A B B B A 
45 B B D A B D 
46 A B C A C B 
47 A D D D D D 
48 D D D D D A 
49 D A C C C A 
50 D B A D A B 
51 B D C B A B 
52 C D B A B D 
53 C B A A D D 
54 A C C D A A 
55 A A B B B D 
56 B B A B A C 
57 D D B A A B 
58 B D B B B D 
59 C B D B A B 
60 C B C A C D 

File đính kèm:

  • pdfHOACT_CD_K13_DA.pdf