Bài thi khảo sát học sinh giỏi lớp 1 môn: Toán

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thi khảo sát học sinh giỏi lớp 1 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BàI THI khảo sát học sinh giỏi lớp 1
Môn: TOáN 
 ThờI GIAN LàM BàI: 60 PHúT
(Không kể thời gian giao đề)
NĂM HọC : 2012 – 2013
Cõu 1 (1.5đ): Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng:
a/ Số liền trước của số bộ nhất cú hai chữ số là:
A. 11	B. 10	C. 9
b/ Số liền trước của số lớn nhất cú hai chữ số khỏc nhau là:
A. 97	B. 98	C. 99
c/ Số liền sau của số trũn chục lớn nhất cú hai chữ số là:
A. 100	B. 91	C. 89
Cõu 2.(4đ): 
a/ Điền số thớch hợp vào ụ trống?
22 < < 13 + 11
33 < < 23 + 12 
24 + 22 > > 10 + 34
42 + 13 < < 46 + 11
b/ Điền dấu thớch hợp vào ụ trống?
45 + 4 89 + 0
95 – 4 99 - 8
84 + 11 99 - 2
63 – 3 10 + 21
 Cõu3. (2,5đ): An cú một chục viờn bi đỏ. Bỡnh cho An thờm 5 viờn bi xanh. Hỏi An cú tất cả bao nhiờu viờn bi đỏ?
Trả lời:
An cú ..................... viờn bi đỏ
Cõu 4 ( 3đ): Mẹ nuụi một đàn vịt, sau khi bỏn 25 con vịt thỡ cũn lại 40 con vịt. Hỏi lỳc đầu mẹ nuụi bao nhiờu con vịt?
Bài giải.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cõu 5( 3đ): Một mảnh vải dài 95 xăng – ti – một, cụ bỏn vải đó bỏn 6 chục xăng – ti – một. Hỏi mảnh vải cũn bao nhiờu xăng – ti – một?
Bài giải.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Cõu 6. (3đ): Lan cú số tuổi là số lớn hơn 5 và nhỏ hơn 7. Lan kộm chị 4 tuổi. Hỏi chị của Lan bao nhiờu tuổi? 
Bài giải.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Cõu 7. (3đ) Tớnh bằng cỏch tớnh thuận tiện:
a/ 19 + 15 – 9
= .
= ..
= ..
b/ 21 + 18 + 19 + 12
= .
= ..
= ..

File đính kèm:

  • docDe thi HSG lop 1 nam 1213.doc