Bài tập tự luyện hè Toán, Tiếng việt Lớp 2

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập tự luyện hè Toán, Tiếng việt Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 15 tháng 6 đề tự luyện
Toán
	Bài 1: Để đánh các trang của cuốn sách dày 25 trang cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh ?
Bài 2: Tổng số tuổi của ông, mẹ và Hùng là 125 tuổi. Hỏi:
Ba năm trước tổng số tuổi của ba người là bao nhiêu?
Hai năm nữa tổng số tuổi của ba người là bao nhiêu?
Bài 3: Hai năm trước tổng số tuổi của Minh, Lan và bố Lâm là 98 tuổi. Hỏi:
Hiện nay tổng số tuổi của ba người là bao nhiêu?
Năm năm nữa tổng số tuổi của ba người là bao nhiêu?
Bài 4: Lớp 2A, 2B, 2C lao động trồng cây. Lớp 2A trồng được 124 cây, lớp 2B trồng được ít hơn lớp 2A 15 cây, lớp 2C trồng được nhiều hơn lớp 2A 10 cây. Hỏi cả ba lớp trồng được bao nhiêu cây?
Bài 5: Lớp 2A có 30 học sinh dự thi học sinh giỏi, lớp 2A có số học sinh dự thi gấp 3 lần số học sinh dự thi của lớp 2B. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh dự thi học sinh giỏi?
Bài 6 : Thu hơn Lan 7 nhãn vở . Lan lại cho Thu 5 nhãn vở . Hỏi bây giờ ai có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy nhãn vở .
Bài 7 : Ngày đầu cửa hàng bán được 85 kg gạo . Ngày sau bán hơn ngày đầu 15 kg . Cửa hàng còn lại 140 kg gạo . Hỏi :
Ngày sau bán được bao nhiêu kg gạo? 
Trước khi bán cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg gạo?
Tiếng việt
Câu 1: (2 điểm)
a) Điền l hay n:
..........ăm ...........ay em .........ớn ...........ên rồi.
Không còn ..........ũng .............ịu như hồi ............ên ...........ăm.
b) Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống
- (giải, dải, rải) ................thưởng, ............rác, ...........núi	
- (giành, dành, rành) ...................mạch, để ...................., tranh ..................
Bài 2: (6 điểm) Luyện từ và câu:
Trong bài tập đọc “Chiếc rễ đa tròn” có đoạn:
a) Em nhớ lại bài tập đọc và giải nghĩa:
Chú cần vụ:.....................................................................................................................
Thắc mắc:.........................................................................................................................
b) Tìm từ nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi:
c) Tìm từ nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ:
d) Đặt hai câu với 2 từ vừa tìm được ở ý b, c. Mỗi nhóm chọn 1 từ.
Bài 3: 10 điểm
a) Chọn từ ngữ trong ngoặc điền vào chỗ trống:
(có ích, còn nhỏ, gắng sức, công việc, to , xứng đáng, các cháu)
Bác khuyên các cháu....................................... thêm. Việc gì ........................cho tổ quốc thì các cháu nên giúp sức làm.
Tuổi các cháu................................ thì các cháu làm những.................................. nhỏ. Nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc..............................Bác mong.............................. làm việc và học hành cho.......................................... là nhi đồng của nước Việt Nam.
 Bác Hồ
b) Hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 6 câu nói về tấm ảnh Bác Hồ được treo trong lớp học của em.
BΜI TậP
Hóy điền số thớch hợp vào chỗ .... nhộ !
1.   
: 3 – 4 = 5
2.   
: 3 + 35 = 40
3.   
: 4 – 3 = 3
4.   
: 3 – 3 = 4
5.   
Cú một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được 6 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 3kg thỡ được bao nhiờu tỳi? 
6.   
Cú một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi tỳi 4kg thỡ được 10 tỳi.Hỏi số lượng gạo đú nếu đem đựng vào mỗi tỳi 5kg thỡ được bao nhiờu tỳi?
7.   
Hiện nay bố Lan 42 tuổi, cũn ụng nội Lan 71 tuổi. Tớnh tổng số tuổi của bố Lan và của ụng nội Lan khi tuổi ụng nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?
8.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn lớn hơn 26 là số 
9.   
Số bộ nhất mà khi đem nhõn với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 32 là số 
10.   
Số lớn nhất mà khi đem nhõn với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 30 là số 

File đính kèm:

  • docBai tap tu luyen he lop 2.doc