Bài tập ôn tập kiểm tra cuối năm Toán Lớp 2 - Nám học 2009-2010

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập ôn tập kiểm tra cuối năm Toán Lớp 2 - Nám học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2010
Họ và tờn: 
Lớp: 2A
Phiếu bài tập 
 Điểm
Mụn Toỏn 
(Thời gian: 30 phỳt)
1. Chu vi hỡnh tam giỏc cú số đo cỏc cạnh đều nhau là : 15 cm 
A. 30 cm 	 B. 40 cm C. 35 cm	 D. 45 cm
2. Số 801 viết thành tổng cỏc trăm, chục , đơn vị là 
	A. 800 + 10 + 1	B. 800 + 10 	C. 800 + 1	D.100 + 80 + 1
3. Số thớch hợp cần điền vào chỗ chấm trong dóy số sau là 500 ; 504 ; ....... ; 512 là 
 A. 510	B. 514 	C. 518	D. 508
4. 998 . 900 + 89. Dấu thớch hợp cần điền vào chỗ chấm là : 
	A. > 	B. <	C. = 	D. Khụng cú dấu nào hết.
5.a) Đặt tớnh rồi tớnh : 
	362 + 36	782 – 271 	 406 + 392	 978 – 567	
...
 b) Tớnh :	35 : 5 + 160 = ..	4 x 7 + 59 = 
 = ............. = ................
6.Tỡm x: 
x x 5 = 45	 x : 3 = 30 	36 : x = 4	
	.	.
	.	.
7. Lớp em cú 20 học sinh giỏi . Cụ giỏo thưởng mỗi học sinh 4 quyển. Hỏi cụ giỏo cần cú bao nhiờu quyển vở ? 	Bài giải
...
8. Viết > , < , = 
	937 ....... 739 	398 ...... 405	500 + 50 ...... 649
60cm + 40cm ....... m 	 1km ..... 800m 300cm +53cm ......300cm+ 57cm

File đính kèm:

  • docPhieu on tap cuoi nam.doc