Bài ôn tập môn Toán lớp 1 - Tuần 9

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập môn Toán lớp 1 - Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP
I. Toán
Bài 1. Trên cành cao có 10 quả táo, cành thấp có 8 quả cam. Hỏi cả hai cành có bao nhiêu quả cam?
Tóm tắt
Lời giải
Cành cao có:  quả
Cả hai cành có tất cả là:
Cành thấp có:  quả
.. (quả)
Cả hai cành có  quả?
Đáp số ..
Bài 2. Đặt tính rồi tính theo mẫu
13 + 2 = 	10 + 7 = 	13 + 4 = ..
+
13
2
15
	.		
Bài 3. Điền tiếp vào dãy số
1, 3, 5, 7, 9, ., ., .., .., 19.
2, 4, 6, 8, .., , .., .., . .
?
9
7
3
8
1
3
4
1222
5
2
5
Bài 4. Số ?
A
B
C
Bài 5. Có mấy đoạn thẳng?
II. Tiếng Việt
Bài 1. l hay n?
	..ấu cơm; 	con ..ợn; 	quả .a	vở ô ..y
Bài 2. s hay x?
	.ản ..uất	con ..âu	cặp ách	ạch .ẽ
Bài 3. ước hay ướt?
	th. kẻ	bá t	 mơ	ẩm ..

File đính kèm:

  • docTuan 19.doc
Đề thi liên quan